Coraz mniej chętnych na wpłacanie bitcoinów na giełdy

8 032

Według stanu na dzień 12 grudnia, liczba adresów sieci Bitcoin wysyłających BTC na giełdy osiągnęła nowe 13-miesięczne minimum wynoszące 4 197,9 dla siedmiodniowej średniej ruchomej (7-dniowej MA).

Ostatnim wskaźnik śledzący liczbę unikalnych adresów pojawiających się jako nadawca w transakcji wysyłającej środki na giełdy odnotował ostatnie 13-miesięczne minimum w dniu 24 listopada 2021 r. (na poziomie 4 202,91).

źródło: Glassnode

Co to oznacza?

Liczba adresów wysyłających bitcoiny na giełdy może wskazywać na to, że inwestorzy wolą trzymać aktywa przy sobie w oczekiwaniu na wznowienie rajdu ceny.

Warto pamiętać o tym, że na fali niedawnych spadków kursu BTC/USD, w dół poszybowały również ceny wielu alternatywnych zasobów cyfrowych. W związku z tym można założyć, że użytkownicy BTC nie chcieli przenieść cyfrowych monet na giełdy, ponieważ wymieniając BTC względem innych coinów prawdopodobnie ponieśliby straty.

Koreluje to również z rosnącym statusem bitcoina jako store-of-value i zabezpieczenia przed inflacją. Wypada zauważyć, że inwestorzy, którzy przechowują swoje bitcoiny poza giełdami, mają tendencję do przenoszenia aktywów na platformy handlu kryptowalutami w okresach, kiedy mają nadzieję zarobić na dużym ruchu ceny.

Co więcej, posiadacze BTC potencjalnie przechowują swoje monety w zimnych portfelach w nadziei na długoterminowe zwiększenie wymiaru zysków.

Na zachowanie HODLerów niebagatelny wpływ ma również zmienność bitcoina. Jak informowaliśmy wcześniej, liczba HODLowanych bitcoinów osiągnęła 9 grudnia najwyższy poziom od 11 miesięcy (7 224 018 804).

Wielu sympatyków kryptowalut uważa, że HODLowanie zapewnia im większą amortyzację, ponieważ nie są oni narażeni na krótkoterminową zmienność poprzez unikanie ekspozycji na ryzyko kupowania po wyższej cenie bądź sprzedawania, gdy cena spada.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze