Liczba bitcoinów trzymanych długoterminowo lub utraconych na zawsze osiągnęła najwyższy poziom od 11 miesięcy

6 595

Chociaż bitcoin doświadcza dużej zmienności cen, spora część inwestorów nadal odmawia sprzedaży swoich cyfrowych monet.

Zgodnie z danymi Glassnode, liczba bitcoinów trzymanych na adresach HODLerów osiągnęła na dzień 9 grudnia najwyższy poziom od 11 miesięcy wynoszący 7 224 018, 804. Liczba ta uwzględnia również te coiny, które uważa się za utracone na zawsze.

hodl bitcoin
źródło: Glassnode

Gdy liczba HODLowanych bitcoinów osiągała nowy szczyt, cena aktywa wynosiła 49 400 USD, zaliczając ponad 13% spadku w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Ze względu na swoją wysoką zmienność, bitcoin i inne kryptowaluty uważane są za instrumenty oferujące inwestorom ogromne możliwości częstego przełączania się między trybem kupna i sprzedaży. Wielu sympatyków kryptowalut uważa jednak, że HODLowanie zapewnia im większą amortyzację, ponieważ nie są oni narażeni na krótkoterminową zmienność poprzez unikanie ekspozycji na ryzyko kupowania po wyższej cenie bądź sprzedawania, gdy cena spada.

Rynek wierzy w kontynuację wzrostu ceny bitcoina

Dane Glassnode wskazują, że podczas niedawnego spadku ceny, większość inwestorów kontynuowała akumulację BTC.

Co więcej, przedstawione wyżej statystyki HODL wskazują na rosnący status bitcoina jako store of value i zabezpieczenia przed inflacją. W tym przypadku BTC staje się coraz bardziej „wartościowy”, a wszelkie spadki cen sprawiają, że inwestowanie w cyfrowe aktywo staje się opłacalne.

Warto wspomnieć, że przewidywany wzrost ceny BTC wynika w dużej mierze z rosnącego zainteresowania kryptowalutą. Jako, ze coraz więcej inwestorów indywidualnych i instytucji akumuluje BTC, oczekuje się, że cena będzie nadal rosnąć.

HODL również na ethereum

Podejście HODL wydaje się również znajdować zastosowanie w odniesieniu do ethereum. Liczba ETH trzymanych na scentralizowanych platformach giełdowych osiągnęła niedawno rekordowy, 3-letni dołek na poziomie 14 042 589,584 ETH.

Zmniejszającą się liczbę ETH, którą użytkownicy trzymają na giełdach, uznać można za zwyżkowy sygnał dla rynku, na którym inwestorzy – w oczekiwaniu na wzrost ceny – przenoszą swoje aktywa do prywatnych portfeli.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze