Bitcoin | Rekordowo wysokie odpływy z giełd

21 500

W ciągu ostatnich kilku dni sektor kryptowalut był bardzo aktywny ze względu na gwałtowny wzrost ceny bitcoina i wielu altcoinów. Jedną z tych aktywności, które pozostały niezauważone, jest masowy odpływ bitcoinów z giełd. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich 30 dni 92085 BTC zostało wycofanych z głównych giełd kryptowalut.

Według Viewbase, liczba ta stanowi około 6% salda bitcoinów na wskazanych giełdach w podanych ramach czasowych. Giełdy uszeregowane według bitcoinów posiadanych przez użytkowników to Coinbase, Huobi, Binance, Kraken, OkEX, Bitfinex, Bitflyer, Bittrex, Coincheck, Gate.io, Bitstamp, Poloniex i BTC.top.

Największe odpływy bitcoinów z giełd kryptowalut

Największego spadku liczby użytkowników posiadających bitcoiny doświadczyła Coinbase. Giełda, która podobno przechowuje największą ilość bitcoinów dla użytkowników, odnotowała spadek z 973 000 w lutym 2020 r. do 805 000 BTC (obecnie). Użytkownicy Huobi wycofali około 2085 bitcoinów w ciągu ostatnich 30 dni, podczas gdy użytkownicy Binance wycofali, w tym samym okresie, 2073 bitcoiny.

Masowe wycofywanie środków z giełd może być odwrotnością tego, czego wielu analityków spodziewałoby się po obecnej sytuacji na rynku. To z kolei wywołuje wiele pytań, na które trzeba było odpowiedzieć, a najważniejszym z nich jest uzasadnienie tych wypłat. Czy to możliwe, że inwestorzy instytucjonalni próbują uniknąć ryzyka pozostawienia swoich bitcoinów na giełdach, czy też tysiące traderów detalicznych nagle zainteresują się metodami przechowywania w cold storage?

Może coraz więcej posiadaczy BTC traci wiarę w zdolność scentralizowanych giełd odnośnie zabezpieczania swoich funduszy w czasie hossy?

Dlaczego użytkownicy wycofują środki z giełd?

Możliwe, że wypłaty są strategią wielorybów mającą na celu zwiększenie ilości niepłynnych BTC. Statystyki pokazują, że około 78% całkowitej podaży bitcoinów jest niepłynnych. Oznacza to, że tylko około 4,2 miliona bitcoinów jest płynnych i znajduje się w obiegu. Zwiększając ilość niepłynnych bitcoinów, dziesiątkują liczbę bitcoinów w obiegu. Niedobór spowodowany tym skutkiem powoduje wzrost cen.

Coinbase nadal zajmuje pozycję największej giełdy pod względem posiadanych bitcoinów (37 mld USD). Kolejną pozycję w zestawieniu zajmuje Huobi (10,8 mld USD), dalej Binance (10,2 mld USD), Bitfinex (8,86 mld USD), Kraken (6,65 mld USD) i OkEX (2,79 mld USD).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze