Bitcoin kosztuje 30 000 USD | Szczęśliwego Nowego Roku!

4 784

Jeden bitcoin kosztuje ponad 30 000 USD. Magiczny, długo wyczekiwany poziom został osiągnięty już w nowym roku. Cena BTC pozostaje w znakomitym punkcie wyjścia do kolejnych wzrostów.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs BTC USD wynosi dokładnie 30 400 USD. Oznacza to wzrost o2,5% w ciągu ostatnich 24 godzin i jednocześnie o 21,73 USD w ciągu ostatnich 7 dni.

źródło: tutaj

Na przebicie 20 000 USD bitcoin czekał 3 lata

Drugiego dnia nowego roku, po niesamowitym 2020, Bitcoin, z potężnym zapleczem inwestycji na poziomie instytucjonalnym, przełamał się przez próg cenowy na wysokości 30 000 USD.

Kryptowalucie zajęło prawie trzy lata, aby przebić poziom 20 000 USD. Według danych TradingView, około godziny 14:30 16 grudnia, cena Bitcoin przekroczyła poziom 20000 USD, osiągając 20346 USD.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni, price action BTC było jeszcze bardziej ekscytujące niż być może w jakimkolwiek innym dwutygodniowym okresie tego roku:

Bitcoin najlepiej prosperującym aktywem dla instytucji

We wtorek (29 grudnia) firma Glassnode zajmująca się analizowaniem rynku w łańcuchu poinformowała w poście na blogu, że aktualna podaż bitcoinów wynosi około 18,6 miliona. „Liczba BTC faktycznie dostępnych do kupna i sprzedaży jest znacznie niższa”. W rzeczywistości Glassnode szacuje, że „tylko 4,2 miliona BTC (22%) znajduje się obecnie w ciągłym obiegu i jest dostępnych do kupna i sprzedaży”.

Mira Christanto, doradca w Messari, napisała 31 grudnia na Twitterze, że Bitcoin był w 2020 r. najlepiej prosperującym zasobem inwestycyjnym dla instytucji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze