Binance włączy dziś możliwość obrotu stokenizowanymi akcjami Coinbase (COIN)

Przedstawiciele giełdy kryptowalut Binance ogłosili, że na jej parkiecie pojawi się – jeszcze w dniu dzisiejszym – możliwość obrotu stokenizowanymi akcjami giełdy Coinbase.

Zgodnie z treścią oficjalnego ogłoszenia, token będzie dostępny za pośrednictwem pary COIN/BUSD. Zgodnie z naturą tokena, użytkownicy będą mieli również możliwość obrotu ułamkowymi częściami „akcji”.

Najpierw Tesla, teraz Coinbase

Ruch Binance następuje zaledwie kilka dni po tym, jak giełda ogłosiła wprowadzenie zbywalnych „stock tokenów” o zerowej prowizji. Coinbase Stock Token (COIN) to druga oferta po Tesli (TSLA), która została uruchomiona na Binance zaledwie dwa dni temu. Frakcjonowane, cyfrowe akcje giganta branży samochodów elektrycznych są dostępne za pośrednictwem pary TSLA/BUSD.

„Stock tokeny pokazują, w jaki sposób możemy bardziej płynnie zdemokratyzować transfer wartości, zmniejszyć tarcia i koszty związane z dostępnością, bez uszczerbku dla compliance lub bezpieczeństwa. Łącząc rynki tradycyjne i kryptowalutowe, budujemy kolejny most technologiczny dla bardziej sprzyjającej integracji finansowej przyszłości.” – powiedział CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ).

Każdy stock token na Binance jest w pełni zabezpieczony:

„Tokeny akcji na Binance to cyfrowe tokeny bez prowizji, w pełni zabezpieczone przez portfel depozytowy bazowych papierów wartościowych, który reprezentuje niezrealizowane tokeny. Posiadacze tokenów giełdowych kwalifikują się do zysków ekonomicznych z akcji bazowych, w tym potencjalnych dywidend.”

Coinbase już handluje na giełdzie FTX

Warto zauważyć, że giełda kryptowalut FTX rozpoczęła już handel kontraktami Coinbase Pre-IPO w ramach pary CBSE/USD. Użytkownicy giełdy mogą handlować kontraktami z dźwignią do 5x.

Kontrakty zostaną zamienione na stokenizowane akcje Coinbase po pierwszym dniu oficjalnego handlu COIN na Nasdaq.

W momencie przygotowywania niniejszej publikacji, kurs CBSE/USD wynosi 604 USD. Zespół z Unfolded wychwycił kontrakty po ostatnim rekordowym poziomie 622 USD, co widać na poniższym tweecie. Unfolded wyjaśniło, że taka wartość implikuje wycenę Coinbase na około 160 miliardów dolarów.

Przeczytaj również:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze