Fidelity uruchomi pierwszy kryptowalutowy fundusz powierniczy dla inwestorów instytucjonalnych w Kanadzie

1 351

Fidelity uzyskało zielone światło od kanadyjskich organów regulacyjnych, aby stać się pierwszym w historii tego kraju depozytariuszem aktywów cyfrowych w ramach funduszu powierniczego opartego o kryptowaluty.

Fidelity uruchomi swoją usługę w postaci platformy handlu bitcoinami i powiernictwa przeznaczonej dla inwestorów instytucjonalnych. To bardzo ważna wiadomość, ponieważ otwiera drogę dla większej liczby kanadyjskich instytucji do inwestowania w bitcoina dla, między innymi: funduszy emerytalnych, zarządzających portfelami, funduszy inwestycyjnych i ETF-ów.

Zapotrzebowanie na inwestycje w aktywa cyfrowe znacznie rośnie…”

Jak donosi The Globe and Mail, Fidelity Canada otrzymało zielone światło od organów regulacyjnych, aby funkcjonować jako pierwszy depozytariusz bitcoin w kraju. Organizacja Regulacyjna Branży Inwestycyjnej Kanady (IIROC) zatwierdziła Fidelity jako organizację odpowiedzialną za uruchomienie nowej platformy do handlu bitcoinami, która będzie przeznaczona dla instytucji takich jak fundusze emerytalne, zarządzający portfelami, fundusze inwestycyjne i fundusze ETF, poszukujące bezpośredniej ekspozycji na BTC:

„Zapotrzebowanie na inwestycje w aktywa cyfrowe znacznie rośnie, a inwestorzy instytucjonalni szukają regulowanej platformy, aby uzyskać dostęp do tej klasy aktywów” – skomentował prezes Fidelity Clearing Canada – Scott Mackenzie.

Wiele funduszy BTC działających w Kanadzie korzysta obecnie z usług firm powierniczych z siedzibą w USA. Wprowadzając opcję na lokalny rynek, Fidelity może ułatwić i usprawnić korzystanie z aktywów cyfrowych, torując drogę większej liczbie inwestorów instytucjonalnych do bezpośredniego zakupu BTC.

Zgodnie z treścią cytowanych doniesień, „Fidelity Clearing Canada świadczy usługi dla ponad 100 firm inwestycyjnych w Kanadzie”. „Razem, z Fidelity Investments Canada ULC, reprezentuje ponad 222 miliardy dolarów w aktywach administrowanych i w zarządzaniu wg stanu na dzień 30 czerwca.”

Więcej i szybciej

Uruchomienie nowej platformy będzie pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia ekspozycji na BTC dla inwestorów z Kanady. Fidelity Investments Inc. wprowadziła podobny produkt w 2018 r. w USA (Fidelity Digital Assets). Od tego czasu świadczy on względem inwestorów instytucjonalnych usługi powiernicze, jak również procesowania transakcji kryptowalutowych.

„Mackenzie twierdzi, że fakt prowadzenia biznesu w USA stawia Fidelity Canada na pasie startowym, prowadzącym do szybkiego skonfigurowanie usług na lokalnym rynku.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze