EverGrowCoin (EGC) | Hit czy shit?

1 896

Nowy, uruchomiony zaledwie 6 tygodni temu projekt EverGrow Coin, zdążył już zdrowo namieszać na rynku, rosnąc w ciągu ostatnich 30 dni o ponad 888%. Świadomi natury większości nowych coinów przeanalizujmy, czy EGC można traktować jako projekt „legitny”, czy widać w nim może jakieś cechy scamu?

Czym jest i co oferuje EverGrowCoin?

W przeciwieństwie do wielu projektów, które płacą swoim posiadaczom w natywnym tokenie, EverGrow deklaruje, że nagradza swoich użytkowników stablecoinem Binance – BUSD. Miałoby to oznaczać, że niezależnie od jakichkolwiek wahań wartości EGC, inwestorzy EverGrow Coin mają otrzymywać regularny, opłacalny dochód pasywny.

evergrow
źródło: link

EverGrow uruchomił pulpit nawigacyjny, na którym inwestorzy mogli śledzić nagrody wypłacane wszystkim posiadaczom EverGrow – https://app.evergrowcoin.com/dashboard

Uruchomiono również funkcję EverSwap, dzięki której użytkownicy mogą połączyć swój portfel Trust Wallet lub Metamask i bezpośrednio kupować i wymieniać tokeny – https://swap.evergrowcoin.com/

Poza tym EverGrow spalił rzekomo ponad 50% całkowitej podaży swojego tokena, co oznacza, że te monety zostały trwale usuwane z obiegu i nie są objęte programem nagród. Ponieważ – jak czytamy na oficjalnej stronie projektu – nagrody EverGrow wiążą się tylko z monetami dostępnymi w obiegu. Miałoby to oznaczać, że ludzie otrzymują około dwukrotnie więcej nagród niż porównywalny projekt.

Scam?

Nie wiem jak Tobie, ale u mnie lampka ostrzegawcza zapala się już w chwili, gdy przetłumaczymy nazwę projektu na język polski. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to do końca „optymalny” wyznacznik oceny jakiegokolwiek projektu, a jednak jeśli coś ma w nazwie, że „ciągle rośnie” to uważam, że należałoby się nad tym zastanowić nieco głębiej.

Szperając co nieco po Redditcie natknąłem się na wiele niepochlebnych opinii na temat tego projektu. Nie pozostawały one bynajmniej zwykłym gołosłowiem, zawarto w nich wiele dowodów, które miałyby potwierdzać , że zaspół EverGrow nie mówi do końca całej prawdy, a przynajmniej nie wyspowiadał się ze wszystkiego, jak należy. Takich „kwiatków” można znaleźć w sieci całkiem sporo. Zastanów się 2 razy, zanim ulokujesz w EGC swoje pieniądze:

egc scam
źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze