Ethereum bierze się za Bitcoina | Liczba aktywnych adresów BTC spada

Liczba aktywnych adresów w sieci Bitcoina spadła, w ciągu ostatnich 6 tygodni, o około 60%. Ethereum „wzięło się” za BTC również pod względem innych metryk…

Flip!

Liczba adresów aktywnych w sieci Bitcoin spadła o około 60% w ciągu ostatnich sześciu tygodni z poziomu 1,3 miliona do około 500 000.

Załamanie w zakresie tego wskaźnika spowodowało, że Ethereum wyprzedziło Bitcoina pod względem liczby aktywnych adresów. Jeszcze tydzień temu sieć największego altcoina zawierała około 200 000 aktywnych portfeli więcej niż Bitcoin.

To już trzeci raz w tym miesiącu, kiedy ma miejsce taka sytuacja. Ethereum wyprzedziło Bitcoina pod tym względem również 5 czerwca 2021 r. i 6 czerwca 2021 r. Warto podkreślić, że poprzednim razem, ETH było na czele w zakresie aktywnych adresów na początku 2017 r.

Analityk Mr. Whale zauważył również, że w oparciu o tygodniową średnią kroczącą, aktywne adresy Bitcoina spadły do ​​najniższego poziomu od kwietnia 2020 r.

Na powyższą tendencję wpływ mogło mieć kilka czynników. Jednym z nich mógł być niedawny, 50% spadek ceny BTC, który nastąpił po rekordowych wzrostach ceny króla kryptowalut w maju i późniejszym okresie konsolidacji. Co więcej, za zamianą miejsc kryć może się także masowe załamanie w kontekście hash rate, do którego doszło na skutek ostatnich działań chińskich władz w odniesieniu do lokalnych górników Bitcoin.

Liczba aktywnych adresów w Ethereum wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o ponad 9%. Pomimo spadku ceny ETH o nieco ponad 10%, liczba ta osiągnęła poziom 700 000. Tak czy inaczej, wymiar aktywnych adresów sieci ETH wciąż plasuje się niżej o 22% w porównaniu z szczytem 900 000, który odnotowany został w tym zakresie na początku kwietnia.

Nie tylko liczba aktywnych adresów…

Aktywne adresy to najnowszy wskaźnik, w zakresie którego Ethereum wyprzedziło Bitcoin. Dane Blockchain Center pokazują, przychody z opłat transakcyjnych Ethereum wzrosły o ponad 300%, podczas gdy całkowita liczba transakcji bije Bitcoina na poziomie prawie 500%.

Nie wszystko jednak leży bynajmniej po stronie Ethereum. Bitcoin odzyskał prowadzenie zarówno pod względem wolumenu obrotu, jak i transakcji.

bitcoin ethereum
źródło: link

Według raportu Glassnode z 23 czerwca, całkowita liczba unikalnych adresów wchodzących w interakcje z protokołami DeFi nadal rośnie. To sugeruje, że pomimo ogólnego zastoju rynkowego w kontekście price action, poziom aktywności w ramach DeFi nadal rósł.

Dane pokazują prawie 40% wzrost liczby portfeli, które weszły w interakcję z protokołami DeFi od początku maja, zwiększając całkowitą liczbę użytkowników do ponad 2,9 miliona. W związku z powyższym, utrzymujący się ze strony nowych użytkowników popyt na DeFi może stanowić wyjaśnienie niedawnej siły Ethereum w aktywności sieciowej w porównaniu z Bitcoinem.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze