Elon Musk o twórcy Bitcoina, smart kontraktach i walucie Marsa

7 657

Nie ulega wątpliwości, że na przestrzeni ostatnich lat Elon Musk stał się jedną z najbardziej wpływowych osób w branży kryptowalut. Zobacz, co miał do powiedzenia podczas rozmowy z Lexem Friedmanem.

Musk zastanawiał się nad tajemnicą twórcy sieci Bitcoin, Satoshiego Nakamoto. Podkreślił, że jego prawdziwa tożsamość nie jest tak ważna, jak ewolucja pomysłów, które doprowadziły do powstania sieci. Jako pioniera tej cyfrowej rewolucji wskazał Nicka Szabo.

„Możesz spojrzeć na ewolucję pomysłów przed wprowadzeniem bitcoina i zobaczyć, kto napisał, wiesz, o tych pomysłach” – powiedział Musk podcasterowi Lexowi Fridmanowi, który zapytał go, czy odczucia w odniesieniu do tożsamości Nakamoto – „To ciekawe dziwactwo w historii ludzkości, że istnieje szczególna technologia, której twórcą jest ktoś całkowicie anonimowy”.

„Oczywiście nie wiem, kto stworzył Bitcoina… wygląda na to, że Nick Szabo jest prawdopodobnie odpowiedzialny za ewolucję tych pomysłów bardziej niż ktokolwiek inny”, powiedział Musk, dodając: „Twierdzi, że nie jest Nakamoto… ale wydaje się, że odpowiada za stojące za tym idee bardziej niż ktokolwiek inny”.

Szabo jest najbardziej znany jako twórcza jednego z poprzedników bitcoina, BitGold i cyfrowych smart kontraktów, które ostatecznie ewoluowały, aby stać się kluczową częścią blockchainu Ethereum. Wielokrotnie zaprzeczał, jakoby miał być osobą, która stworzyła i uruchomiła Bitcoin.

„Pojedyncze postacie nie są być może aż tak ważne, jak te zaangażowane w ewolucję idei, które doprowadziły do ostatecznego powstania określonych ​​rzeczy”, powiedział Musk. „To smutne pomyśleć, że większość ważnych nazwisk w tej historii zostanie ostatecznie zapomniana…”.

Tajemnica Satoshiego Nakamoto pomogła Bitcoinowi rozwinąć się jako niezależna, zdecentralizowana technologia. Twórcy konkurencyjnych kryptowalut, tacy jak współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, starali się uciec od wywierania nadmiernego wpływu na swoje projekty.

Musk powiedział Fridmanowi, że nie rozumie smart kontraktów opartych na Ethereum – opartych na blockchain, samowykonywalnych kontraktach, które działają, gdy spełnione są określone, założone wcześniej warunki:

„Nigdy do końca nie rozumiałem, jak wygląda ta cała sprawa ze smart kontraktami”, powiedział Musk, żartując: „jestem zbyt głupi, by to zrozumieć„.

W wywiadzie nie zabrakło tematu Marsa, a właściwie jego przyszłej cyfrowej waluty:

„Myślę, że sam Mars będzie musiał mieć jakąś walutę… Nie wiem, czy mogłaby to być kryptowaluta, ale prawdopodobne wydaje się to, że powinna to być rzecz zlokalizowana tam, na Marsie” – skomentował Musk, po czym dodał: „Przyszłość Marsa powinna zależeć od Marsjan”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze