Ograniczyć podaż YFI. Raz na zawsze.

Andre Cronje zaproponował ograniczenie podaży YFI do 30 000 tokenów.

Cronje zaproponował społeczności: „Spalmy timelock na tokenie YFI, aby minting nigdy więcej nie miał miejsca”.

Zgoda na tę propozycję miałaby oznaczać trwałe ograniczenie podaży YFI, governance tokena yearn.finance. W chwili powyższej inicjatywy token miał całkowitą podaż 30 000. Gdyby funkcja mintingu została usunięta, podaż pozostałaby dokładnie na tym poziomie i nie byłoby możliwości, by stworzyć więcej YFI.

Pomysł miał ograniczyć inflację na tokenie i uniemożliwić ludziom używanie protokołu wyłącznie do zarabiania tokenów YFI lub manipulowania systemami governance. Cronje powiedział wcześniej, że gorączkowe kupowanie i sprzedawanie tokenów tego rodzaju nie jest w yearn finance zrównoważone.

Co to jest YFI?

YFI jest tokenem yearn.finance, drugiego co do wielkości narzędzia DeFi pod względem kapitalizacji rynkowej i czwartego co do wielkości projektu pod względem całkowitej zablokowanej wartości. Yearn.finance jest narzędziem klasy yield aggregator. Oznacza to, że przenosi środki użytkowników między różnymi protokołami typu lending i liquidity, chcąc zapewnić jak najwyższe stopy zwrotu.

YFI to governance token. To z kolei oznacza, że ci, którzy go posiadają, mogą zabierać głos w sprawie wprowadzania proponowanych zmian w projekcie. Tokeny YFI można pozyskać blokując środki w ramach yearn.finance. Wartość protokołu eksplodowała w tym roku. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, YFI kosztuje 41 662,21 USD (CoinMarketCap).

Dl przypomnienia:

Jak na razie społeczność yearn.finance zgadza się na proponowane zmiany. 96,42% zagłosowało za propozycją Cronje.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów. Komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze