Stan DeFi | Czy przed nami kolejne „lato” zdecentralizowanych finansów?

Rosnące wartości tokenów, stały napływ nowych użytkowników i zbliżający się do najwyższych w historii poziom TVL (całkowitej zablokowanej wartości środków) mogą stanowić oznaki tego, że branża rozgrzewa się ponownie. Zobacz 3 wskaźniki, które mogą poświadczać tak postawioną tezę.

DeFi cały czas na fali

Zdecentralizowane finanse (DeFi) stanwiły w tym i w ubiegłym roku dużą część dynamicznego wzrostu obserwowanego w ekosystemie kryptowalut. Nowy wymiar użyteczności tokenów zaoferowały zdecentralizowane giełdy, takie jak Uniswap i SushiSwap oraz protokoły pożyczkowe, takie jak Aave i Compound.

Dane firmy Messari pokazują, że w ciągu ostatnich 30 dni większość z 10 najlepszych tokenów DeFi zyskała ponad 20%, a top gainer – Terra (LUNA) odnotował wzrost cen o ponad 116%:

defi messari
DeFi Asset Index; źródło: Messari.io

Trzy czynniki, które przemawiają za pro-wzrostową narracją DeFi, obejmują szybkie odzyskiwanie całkowitej zablokowanej wartości, rosnące wolumeny transakcji na zdecentralizowanych giełdach oraz nieprzerwany wzrost liczby nowych użytkowników ekosystemu DeFi.

Całkowita zablokowana wartość (TVL) wraca do rekordowego poziomu

Dane z DeFi Lama pokazują, że całkowita wartość środków zablokowanych na platformach DeFi zbliża się do rekordu ustanowionego na poziomie 155 miliardów dolarów. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji TVL DeFi plasuje się na poziomie 140,7 miliardów dolarów.

defi tvl
DeFi TVL; źródło: link

Niektóre z największych „gwiazd” w kontekście TVL w ciągu ostatnich 7 dni obejmują 22% zysk dla Lido (LDO), protokołu stakingu Ethereum oraz 36% zysk z Venus (XVS), protokołu pożyczkowego opartego o Binance Smart Chain.

Rosnący TVL jest odzwierciedleniem rosnących wartości tokenów oraz zwiększonej aktywności i wymiaru depozytów w ekosystemie DeFi. Wzrost nastrojów został również zaobserwowany w zakresie indeksu strachu i chciwości (Fear nad Greed Index), który w ciągu ostatniego miesiąca zmienił wskazanie z ekstremalnego strachu (Extreme Fear) na chciwość (Greed).

źródło: link

Wzrost wolumenów DEX

Kolejną oznaką przebudzenia sektora DeFi jest rosnący dzienny wolumen obrotu na giełdach zdecentralizowanych (DEX). Prowadzenie w tej kwestii obejmuje Uniswap, której wolumen – zgodnie z danymi Dune Analytics – stale rośnie od ostatniego tygodnia lipca.

dzienny wolumen dex
źródło: link

Nieprzerwany napływ nowych użytkowników do DeFi

Trzecią przesłanką odnośnie tego, że aktywność DeFi i wartości tokenów mogą nadal rosnąć, jest rosnąca liczba osób dołączających do grona użytkowników sektora.

Dane od Dune Analytics pokazują, że liczba nowych użytkowników obliczona na podstawie unikalnych adresów wchodzących w interakcję z protokołami DeFi osiągnęła rekordowy poziom 3 188 554 użytkowników:

użytkownicy defi
źródło: link

Nowi użytkownicy angażują się w ekosystem DeFi i przenoszą środki z tradycyjnego systemu finansowego do gospodarki krypto. W związku z rosnącym zainteresowaniem inwestorów zdecentralizowanymi finansami, ceny tokenów mogą nadal rosnąć.

źródło grafiki tytułowej: link

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze