PrimeDAO, czyli więcej DAO w DeFi

1 404

PrimeDAO planuje uruchomienie platformy, na której wiele DAO w sektorze DeFi może spotkać się i połączyć w celu jeszcze lepszej koordynacji współpracy.

DAO stają się integralną częścią branży kryptowalut. Zdecentralizowane organizacje autonomiczne służą wielu celom, takim jak zbieranie funduszy, inwestycje, kupowanie NFT aktywność charytatywna lub pożyczanie. Wszystkie te działania lub cele realizowane są bez udziału pośredników. Co więcej, DAO są zarządzane przez swoich członków, aczkolwiek przestrzegają pewnych zasad, które egzekwowane są w łańcuchu bloków.

Te natywne organizacje internetowe mają swoje „skarbce” (vault), a dostęp do nich można uzyskać tylko za zgodą członków. Ponadto każda decyzja w sprawie DAO jest zgodna z systemami propozycji, które wymagają głosowania przez członków.

Zobacz DAO, czyli programowalne społeczności | Co powinieneś o nich wiedzieć?

PrimeDAO | Jakie stawia przed sobą cele?

Projekt zebrał co najmniej 2 miliony dolarów na rozwój DAO w DeFi. Celem pozyskania tych środków jest rozwój produktów, które nazwano „DAO2DAO” lub D2D dla PrimeDAO. Platforma ta będzie wyposażona w interfejs negocjacyjny, dzięki któremu organizacje DAO w sektorze będą mogły lepiej koordynować swoje działania.

prime dao 2
źródło: link

Nowa platforma ma ponadto ułatwić tworzenie i ratyfikację umów DAO w zgodzie z panującymi warunkami on-chain. D2D będzie wspierać współwłasność aktywów przez DAO i umożliwi im współpracę w różnych pulach płynności i wspólne realizowanie kolektywnych przedsięwzięć.

PrimeDAO ujawniła, że przy opracowywaniu platformy współpracuje z DeFi Safety i Balancer. Wspólnie z Balancer, PrimeDAO chce stworzyć platformę tokenów w stylu DEX. Nazwa platformy to Prime Launch. Może ona zostać uruchomiona jeszcze w tym roku.

Projekt ten pojawił się w ostatnim kwartale 2020 r. PrimeDAO określiła siebie jako „kolektyw konstruktorów DeFi, inżynierów tokenów i specjalistów ds. zarządzania”. W zeszłym roku opublikowała również whitepaper, w którym pojawiły się wzmianki odnośnie planów stworzenia platformy zarządzania dla zdecentralizowanych ekosystemów, jak również protokołu agregacji płynności.

PrimeDAO bazuje, póki co, na Ethereum. Chcą jednak ułatwić współpracę między łańcuchami dzięki D2D. 13 września PrimeDAO ogłosiła, że dokonuje przeglądu platformy zarządzania i porzuci platformę Alchemy, aby połączyć Gnosis Safe i Snapshot przez Boardroom.

W sierpniu projekt zakończył również swój program „Rate-athon”, w ramach którego nakłonił użytkowników do współtworzenia platformy rankingowej PrimeDAO po wydaniu wersji drugiej.

Komentarze