Powiedz Uniswap, na co powinni przeznaczyć UNI o wartości 500 000 000 USD

Twórca Uniswap, Hayden Adams, zapytał społeczność, na jaki cel DEX powinien przeznaczyć tokeny o wartości 500 milionów dolarów.

Token UNI od Uniswap, który w zeszłym tygodniu pobił swój ostatni rekord wszech czasów, kosztuje obecnie 9,30 USD. Udział w warchest Uniswap jest obecnie wyceniany na ponad pół miliarda dolarów.

Adams zapytał społeczność na Twitterze o to, „jakie są jedne z najbardziej wartościowych celów, w jakich governance community treasury może przydzielić te UNI?” :

W odpowiedzi otrzymał różne sugestie, w tym prośbę o drugi airdrop UNI do niedawnych użytkowników Uniswap, wezwanie do spalenia 90% tokenów governance Uniswap oraz propozycje dotyczące inwestowania środków w usługi shilling.

Zainwestujcie w nowe projekty!

Cihan Oztunc, menedżer produktu na nowojorskiej giełdzie, zaproponował Uniswap uruchomienie firmy VC, która zainwestuje środki w nowe, obiecujące projekty kryptograficzne:

W międzyczasie współzałożyciel giełdy Marquet, Emiliano Bonassi, napisał, że Uniswap powinien zainwestować w przyspieszenie rozwoju rozwiązań skalujących w warstwie 2.

Komentator DeFi, Samuel Shadrach, zapewnił, że dobrze byłoby, aby Uniswap wykupił większościowy udział w SushiSwap i spróbował wymusić fuzję obydwu platform.

Trudna lecz owocna droga Uniswap

We wrześniu Uniswap zaprezentował swój natywny token UNI. 43% miliardowej podaży tokena pozostało w ramach governance treasury projektu i zostało przeznaczone do dystrybucji „na bieżąco poprzez dotacje dla kontrybutorów, inicjatywy społeczności, liquidity mining i inne programy”.

W czteroletnim cyklu wydawania tokenów, protokół przypisuje dla governance treasury początkowo 40% całkowitej alokacji 430 milionów UNI w pierwszym roku i zmniejsza ten wymiar do 10% lub 43 milionów UNI w czwartym roku.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze