Uniswap idzie na wojnę z SUSHI | Nowy token UNI rozchodzi się jak ciepłe bułeczki

3 186

Uniswap stawia czoła SUSHI, wprowadzając na rynek nowy governance token UNI. Wydarzenie ożywiło aktywność ponad 13 000 użytkowników DeFi.

Dziś ruszył nowy governance token od Uniswap o nazwie UNI. Społeczność okazała mu natychmiastowe wsparcie. Ogłoszenie Uniswap na ten temat na Twitterze, zebrało ponad 1,2 tysiąca polubień w ciągu pierwszych 90 minut.

UNI od Uniswap | najlepsza dystrybucja tokenów, jaką kiedykolwiek widzieliśmy?

150 milionów UNI, czyli 15% podaży tokena, jest teraz dostępnych do odebrania przez każdego, kto używał platformy. Założyciel Synthetix, Kain Warwick, określił ten ruch jako „galaxy brain move”. Dodał, że będzie to „najlepsza dystrybucja tokenów, jaką kiedykolwiek widzieliśmy”.

Gdy wiaeści rozeszły się na dobre, 13000 użytkowników Uniswap odebrało 400 darmowych tokenów w ciągu pierwszych trzech godzin. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że liczba tokenów jest wyceniana na 1344 USD na użytkownika przy obecnej cenie.

UNI to wielki cios dla SushiSwap?

Binance ogłosił, że rozpocznie listing UNI około 60 minut po oficjalnym ogłoszeniu Uniswap. KuCoin i FTX również ogłosiły wsparcie.

Niektórzy uważają, że jest to ogromny cios dla Sushiswap, który próbuje przyciągnąć płynność Uniswap, oferując duże nagrody w postaci własnego tokena SUSHI. Arthur Hayes powiedział: „Moje Sushi jest zepsute, wrócę na UNI”, a inny użytkownik Twittera o nazwie m2lower po prostu stwierdził: „Wojna DeFi”.

Popularny YouTuber, Lark Davis skomentował: „O cholera !!!! Sushi ma duże kłopoty ”.

Niedawne uruchomienie konkurencyjnego protokołu automatycznego animatora rynku Sushiwap umożliwiło pomyślną migrację znacznej części płynności i wolumenu Uniswap w przypadku ataku „wampira”. Całkowita zablokowana wartość Uniswap (TVL) spadła z 1,72 miliarda dolarów do 518 milionów dolarów w ciągu 48 godzin od 7 września do 9 września, ale Uniswap szybko odzyskał przewagę, osiągając na krótko ponad 1 miliard dolarów 10 września i obecnie wartość ta wynosi 926 milionów dolarów.

W ciągu najbliższych czterech lat zostanie wydany 1 miliard tokenów UNI. Z miliarda tokenów 60% trafi do członków społeczności, a pozostałe 40% do członków zespołu, inwestorów i doradców, z okresem nabywania uprawnień do czterech lat. Po czterech latach token będzie miał inflację 2% rocznie.

uniswap
alokacja tokenów UNI; źródło: Uniswap

Do czego służy UNI?

Token ułatwi zarządzanie społecznością Uniswap:

„Służy temu wprowadzenie UNI (ERC-20), umożliwiając współwłasność społeczności oraz żywy, zróżnicowany i dedykowany system zarządzania, który będzie aktywnie kierował protokołem w przyszłości”

Kontrakty dotyczące systemu zarządzania Compound będą zarządzać protokołem zarządzania Uniswap. Dyrektor generalny i założyciel firmy Compound, Robert Leshner, nazwał tę kombinację technologii „zwycięstwem w zakresie oprogramowania open source, możliwości tworzenia kompozycji i narzędzi społeczności”.

Chociaż Uniswap governance zostanie uruchomione natychmiast, kontrola społeczności nad skarbcem zostanie opóźniona o 30 dni, a fee Uniswap zmieni się na 180 dni.

Na początkowych etapach, każdy posiadacz tokenów może złożyć propozycję governance, jeśli deleguje 10 000 000 tokenów UNI, lub 1% całkowitej podaży UNI.

Przed wdrożeniem jakiejkolwiek propozycji społeczność jest „zachęcana do konsultacji z doświadczonymi prawnikami” w celu upewnienia się, że wszystkie „decyzje dotyczące zarządzania są podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami”.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, UNI „trzyma” już 18 269 adresów. Wykonano 66 659 transferów.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze