Polkadot już niedługo skorzysta z miliardów Ethereum? | Szykuje się prawdziwa bomba!

3 690

Pomost między Ethereum i Polkadot ma umożliwić użytkownikom sieci przenoszenie wszystkich swoich zasobów między dwiema platformami. Czy mamy do czynienia z rewolucją w zakresie interoperacyjności blockchain?

Snowfork buduje most, który pozwoli na zaufane przenoszenie tokenów, instrumentów pochodnych i wszelkich innych aktywów pomiędzy Ethereum i Polkadot. Jeśli inicjatywa się powiedzie, może to być katalizatorem dla szerszej adopcji DeFi.

Dla przypomnienia:


Interoperacyjność blockchain Polkadot | Jakie są plany?

Nowy projekt o nazwie Snowfork polega na budowie pomostu ogólnego przeznaczenia między Ethereum i Polkadot, umożliwiając obu protokołom odczytywanie dowolnych danych między sobą.

Blockchainy, które mogą ze sobą współdziałać, są od lat reklamowane jako przyszłość branży. Jednak większość rozwiązań w zakresie interoperacyjności jest ukierunkowana na migrację tokenów z jednego łańcucha bloków do drugiego.

Rewolucyjność takiego rozwiązania sprowadza się do tego, że w przyszłości użytkownicy DeFi będą mogli zaciągnąć pożyczkę np. w Compound i spłacić ją w innym miejscu w ekosystemie DeFi Polkadot. Alternatywnie, traderzy mogą zawrzeć kontrakt na opcje na Polkadot, ale rozliczyć go na Ethereum.

Projekty zbudowane na Polkadot skorzystają zatem z miliardów dolarów płynności Ethereum. Z drugiej strony, Polkadot nieprzerwanie przyciąga deweloperów i kształtuje własne centrum DeFi, które mogłoby rozszerzyć własny stack DeFi Ethereum.

Zespół Snowfork podzielił swoją wizję na trzy odrębne fazy…

Faza pierwsza to proof of concept i potwierdzenie mozliwości implementacji rozwiązania. Następna to praca nad funkcjonalnością dla łańcucha bloków Ethereum, aby odczytywać dane z Polkadot. Ostatnia faza pozwoli blockchainom opartym na Polkadot odczytywać dane z Ethereum.

Oczekuje się, że pierwsza faza zostanie ukończona do połowy września, a ostatnia iteracja pomostu zaplanowana jest na marzec 2021 r.

źródło grafiki tytułowej: tutaj


Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze