Chińczycy w gorączce DeFi | Wypłaty z giełd idą w miliony

6 870

Wiele wskazuje na to, że chiński popyt na DeFi nie przestaje rosnąć. Lokalne giełdy borykają się z problemem zmasowanych wypłat ze strony użytkowników. Chińczycy kierują środki z giełd wprost do protokołów yield farming.

Ostatnie spadki dość szybko wypłukały ponad 2 mld USD z całkowitej wartości zablokowanej w zdecentralizowanych finansach (DeFi).

Wyszukiwania hasła „DeFi” na popularnej chińskiej platformie mediów społecznościowych WeChat osiągnęły 2 września nowy rekord. Wyniósł on prawie 900 000 wyszukań dziennie. To prawie dwukrotnie więcej niż poprzedni rekord, który wynosił 500 000.

Z giełd na farmy

Znany chiński dziennikarz Colin Wu poinformował, że wiele lokalnych giełd borykało się z problemami z płynnością. Miały one być związane z masowymi wypłatami klientów, którzy chcieli skierować fundusze do protokołów DeFi.

Wu opublikował wykresy wskazujące, że wielu chińskich traderów, którzy kupili ostatni dołek na ETH, dość szybko przeniosło swoje aktywa na zdecentralizowane giełdy (DEX). Ich celem był oczywiście yield farming.

W odpowiedzi na taką sytuację, wiele giełd zawiesiło usługi wypłat, co doprowadziło do eskalacji napięcia:

Wu spekuluje, że zwiększone rozpowszechnienie „szaleństwa” DeFi na chińskich giełdach jest środkiem obronnym. Ma on poniekąd na celu zapobieżenie migracji kapitału na giełdy zdecentralizowane.

Ludzie planują własne projekty DeFi

Z Chin płyną jeszcze inne dowody na rosnące zainteresowanie DeFi. Reporterka „Molly” 2 napisała na Twitterze, że DeFi w końcu zaczęło docierać do lokalnych inwestorów. Gromadzą oni środki, aby utworzyć własny „fundusz farmingowy”. Dodała, że wiele osób planuje start swoich własnych projektów:

Pierwszy szczyt za nami

Rekordowy wzrost wyszukiwań „DeFi” w WeChat zbiegł się z niedawnym ATH łącznej wartości aktywów zablokowanych w sektorze DeFi. 2 września spadła ona z 9,5 mld USD do około 7,5 mld USD (6 września), według DeFi Pulse. W tym samym okresie liczba wyszukiwań hasła „DeFi” w WeChat również spadła do 450 000.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, sektor DeFi szczyci się lekko ponad 8 miliarda dolarów w zablokowanych środkach. Najwyżej w rankingu protokołów plasuje się Uniswap (1,56 mld USD), następnie Aave (1,36 mld USD) i MakerDAO (1,27 mld USD).

defi
źródło: defi pulse

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów. Komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze