1inch | 1000% na Święta

1inch poszybował z 0,2 do 2,60 USD w ciągu kilku godzin po tym, jak giełda Binance zainicjowała notowanie tokena na swojej platformie. Jakby tego było mało, pewien trader otrzymał 27 milionów dolarów w 1inch jako airdrop.

Yield farmerzy i miłośnicy tokenów DeFi mają dzięki 1inch z pewnością wesołe Święta. To stosunkowo młody i nieznany token, który w ciągu kilku godzin przewyższył wyniki wielu innych kryptowalut z pierwszej setki aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji rynkowej.

Czym jest 1inch?

1inch to zdecentralizowany agregator giełd, który pozyskuje płynność z różnych platform, umożliwiając wykorzystanie swojego inteligentnego kontraktu do rozłożenia pojedynczej transakcji na wiele zdecentralizowanych giełd.

Protokół jest zarządzany przez DAO. 1inch rozwija się od 2019 roku. Otrzymał dofinansowanie od Binance Labs, Galaxy Digital, Greenfield One, Libertus Capital, Dragonfly Capital, FTX, IOSG, LAUNCHub Ventures i Divergence Ventures.

Mimo to, dopiero w Boże Narodzenie 2020 roku, token zaznaczył swoją obecność wśród traderów i entuzjastów kryptowalut. Powód? 1000% wzrost po rozpoczęciu notowania na Binance.

„To the moon” w zaledwie 1 godzinę

Podczas Świąt Bożego Narodzenia 2020 roku Binance zaskoczyło społeczność ogłoszeniem wsparcia dla 1inch. Tweet otrzymał ponad 700 polubień w ciągu kilku godzin, rozprzestrzeniając się w wielu zakątkach całego krypto Twittera.

Kiedy obrót tokenem wystartował, kurs wzrósł o 1200%: z 0,2 USD do 2,60 USD, a dzienny wolumen obrotu przekroczył 106 milionów USD. Ten wzrost o ponad 1000% był niewątpliwie tematem rozmów niejednego fana DeFi podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Nawet sam CZ był zaskoczony, tweetując w następujący sposób:

Gwiazdkowe krypto-prezenty

Wraz z premierą na Binance, protokół przesłał również tokeny do wszystkich inwestorów, którzy korzystali z platformy przed 15 września.

Airdrop został przekazany wszystkim tym, którzy korzystali z platformy i wykonali co najmniej 4 transakcje lub dokonali transakcji za co najmniej 20 USD. Dało to łącznie 55200 kwalifikujących się adresów do odebrania darmowych tokenów 1inch.

Chociaż wszyscy użytkownicy kryptowalut mają dobry powód, by podziękować Gwiazdce, w szczególności jeden powinien – właśnie teraz – tańczyć i śpiewać kolędy. Otrzymał bowiem 9 749 686 003 tokenów 1inch o wartości 27,5 miliona dolarów przy maksymalnej cenie 2,8 USD za token.

Adres 0xa0f75491720835b36edC92D06DDc468D201e9b73, na którym zaparkowały środki, należy do tradera z dużą aktywnością na platformach DeFi, takich jak Uniswap czy Sushiswap.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze