Kolejny rekord ceny BTC | 25 000 USD w Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

Bitcoin nie zwalnia tempa na drodze do wyznaczania nowych szczytów. Dziś rano, po raz pierwszy w historii, cena kryptowaluty „dotknęła” 25 000 USD. Czy dziś padnie kolejny rekord ceny BTC?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, król kryptowalut utrzymuje się na poziomie 24 800 USD za monetę. Nie dalej jak wczoraj, BTC wzniósł się powyżej 24 000 USD i można było nastawiać się na atak 25 000 USD. Oto, jak sytuacja przedstawia się w tej chwili:

rekord ceny BTC
kurs BTC/ USD (1H); źródło: TradingView

Rekord ceny BTC | Znaczenie instytucjonalnego i detalicznego handlu bitcoinem

W 2017 roku mieliśmy do czynienia głównie z obrotem detalicznym. Siła obecnego wzrostu jest w dużej mierze podzielona zarówno między inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych.

Tegoroczny zastrzyk smart money odgrywa główną rolę w aktualnym price action BTC. W 2017 wydawało się to nie do pomyślenia. Wsparcie dla BTC w stosunku do dolara fiducjarnego było ostatnio bezprecedensowe, ponieważ wiele podmiotów ogłosiło alokację bitcoina w ramach swoich portfeli inwestycyjnych.

Charakterystyka handlu BTC znacząco ewoluowała. Hodling stał się teraz normą wśród inwestorów BTC. Wielu z nich lepiej rozumie rzeczywistą wartość Bitcoina jako solidnej formy inwestycji.

Co czeka bitcoina w 2021?

2020 r. przynosi, jak dotąd, historyczne wzrosty na bitcoinie. Branża aktywów cyfrowych przyjmie zapewne z zadowoleniem kolejne fale sympatyków. Chociaż nie ma pewności co do przyszłości BTC, oczekuje się, że kryptowaluta uniknie spadku podobnego do tego, jaki zaobserwowano w 2017 r.

Jednak dla wielu to nie koniec. Bitcoin o wartości 25 000 USD to zaledwie jedna czwarta ze 100 000 USD, które wielu uważa za docelowy, średniookresowy poziom ceny. Czekamy.

Chcesz wiedzieć, jak cena bitcoina radziła sobie historycznie w okresach Bożego Narodzenia? Zobacz:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze