Nowy rekord ceny bitcoin | W sam raz pod choinkę!

9 966

Bitcoin zanotował nowy rekord ceny. Traderzy znaleźli go właśnie pod świateczną choinką. Pytanie, jak potoczą się dalsze losy króla kryptowalut. Tymczasem przyjrzyjmy się temu, jak „ongiś bywało”…

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin zaliczył nowy rekord ceny na poziomie 24 600 USD:

nowy rekord ceny bitcoin
wykres BTC/ USD w skali 1H; źródło: TradingView

Bitcoinowe Boże Narodzenie

Bitcoin rośnie już od Gwiazdki 2010 roku. Zaczynał wtedy od zaledwie 0,25 USD. Kryptowaluta wykazała wówczas 16-krotny wzrost w ciągu roku: z 0,25 USD do 4 USD.

Między Bożym Narodzeniem 2012 a 2013 roku, BTC poszybował w górę z 13 do 682 dolarów.

Jednak w ciągu ostatnich 10 lat, w czasie Bożego Narodzenia bitcoin wykazał nie tylko wzrosty. Między 2013 a 2014 rokiem cena spadła o połowę, z 682 USD do 319 USD.

Pomiędzy 2017 a 2018 rokiem Bitcoin wykazał największy w historii świąteczny spadek cen: z 14 026 dolarów do 3815 dolarów. Miało to miejsce w środku „krypto zimy”.

Wesołych Świąt!

Może Cię zainteresować (w sam raz na świąteczny wieczór):

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze