Nowy rekord ceny bitcoin | W sam raz pod choinkę!

Bitcoin zanotował nowy rekord ceny. Traderzy znaleźli go właśnie pod świateczną choinką. Pytanie, jak potoczą się dalsze losy króla kryptowalut. Tymczasem przyjrzyjmy się temu, jak „ongiś bywało”…

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin zaliczył nowy rekord ceny na poziomie 24 600 USD:

nowy rekord ceny bitcoin
wykres BTC/ USD w skali 1H; źródło: TradingView

Bitcoinowe Boże Narodzenie

Bitcoin rośnie już od Gwiazdki 2010 roku. Zaczynał wtedy od zaledwie 0,25 USD. Kryptowaluta wykazała wówczas 16-krotny wzrost w ciągu roku: z 0,25 USD do 4 USD.

Między Bożym Narodzeniem 2012 a 2013 roku, BTC poszybował w górę z 13 do 682 dolarów.

Jednak w ciągu ostatnich 10 lat, w czasie Bożego Narodzenia bitcoin wykazał nie tylko wzrosty. Między 2013 a 2014 rokiem cena spadła o połowę, z 682 USD do 319 USD.

Pomiędzy 2017 a 2018 rokiem Bitcoin wykazał największy w historii świąteczny spadek cen: z 14 026 dolarów do 3815 dolarów. Miało to miejsce w środku „krypto zimy”.

Wesołych Świąt!

Może Cię zainteresować (w sam raz na świąteczny wieczór):

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze