Coin Bureau: Oto, dlaczego Ethereum może zdeklasować Bitcoina

5 348

Popularny trader kryptowalut i gospodarz kanału Coin Bureau na YouTube wyjaśnia, dlaczego ethereum (ETH) ma szansę osiągnąć większą kapitalizację rynkową niż bitcoin (BTC).

Guy twierdzi, że sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi) ma potencjał, aby przyciągnąć tłum inwestorów poszukujących zysków przewyższających te, które oferują tradycyjne instrumenty finansowe.

Biorąc pod uwagę, że DeFi jest w dużej mierze zależne od Ethereum, analityk twierdzi, że dalszy wzrost adopcji zdecentralizowanych protokołów finansowych może spowodować, że ETH stanie się największą kryptowalutą na rynku. Guy dodaje, że potencjalnym wyzwalaczem momentum dla Ethereum i innych platform smart kontraktów, mogą być oczekiwane aktualizacje, nakierowane w dużym stopniu na zwiększenie wydajności i ograniczenia kosztów eksploatacji.

„Kiedy te aktualizacje staną się faktem, popyt na te aktywa smart kontraktów przebije sufit z jednego powodu: DeFi. Zwroty, które oferują protokoły DeFi, są znacznie wyższe niż cokolwiek, co może obecnie zaoferować scentralizowana intuicja finansowa. Inwestorzy, duzi i mali, odczuwają presję niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji […]. Dlatego inwestorzy instytucjonalni gromadzą się w DeFi…

Podczas gdy bitcoin wciąż odbudowuje się po spadku hash rate, ethereum pozostało nienaruszone, a jego zdecentralizowany ekosystem finansowy również pozostał stabilny. Jestem pewien, że instytucje również lubią to, że mogą mieć coś do powiedzenia w sprawie ethereum 2.0, stakując ETH, co jest teraz możliwe w banku w Szwajcarii.

Influencer dodaje, że ethereum ma szansę na zdeklasowanie bitcoina,przez wzgląd na jeszcze jeden, kluczowy czynnik.

„Ze względu na te i inne czynniki, takie jak ogólna adopcja użytkowników, myślę, że jest bardzo możliwe, że zobaczymy, jak ethereum dystansuje bitcoina w kontekście kapitalizacji rynkowej. Jest to zasadniczo gwarantowane, jeśli ethereum doczeka się ETF-ów przed bitcoinem, a wiele wskazuje na to, że tak właśnie może się stać.”

Ostatnimi czasy do rejestracji w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zostało złożonych wiele wniosków o ETF-y na ethereum , ale żaden z nich nie został jeszcze zatwierdzony. Guy twierdzi, że istnieje szansa, że ​​jeden z wniosków został już zatwierdzony, chociaż jeszcze tego nie ogłoszono żadnego.

„Teraz może to tylko pobożne życzenia, ale jeśli o mnie chodzi, nie jest to kwestia „czy”, ale „kiedy”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze