IBM wskazuje trzy cechy blockchain, które mają sprawić, że odniesie sukces

Komputerowy gigant aktywnie działa na rzecz promocji technologii blockchain, zawierając różne partnerstwa. Ostatnio na swojej stronie internetowej IBM wypunktował trzy cechy blockchain stawiające go ponad obecnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Firma wskazuje na podobieństwo blockchain – jak i samych cyfrowych rozproszonych rejestrów – i Internetu w latach 90 ubiegłego stulecia. Wg IBM ta technologia może przynieść oszczędności rzędu miliardów dolarów rocznie. Co więcej, wyeliminuje również opóźnienia i błędy pojawiające się w obecnych systemach bankowych.

Korporacja zaprezentowała trzy kluczowe czynniki, na które uwagę powinny zwrócić zwłaszcza instytucje i firmy zajmujące się finansami:

  1. Blockchain ma potencjał, by przeobrazić handel, transakcje i procesy biznesowe
  2. Wartość Blockchain jest zawarta w nim samym i zwiększa się wraz z jego rozwojem
  3. Blockchain może znacząco zwiększyć transparentność i zaufanie w biznesie

Szybkość, efektywność kosztów oraz przejrzystość są najlepszymi atutami technologii blockchain. Wniesienie ich w ekosystem przedsiębiorstw okaże się bardzo korzystne dla nich samych jak również dla instytucji zajmujących się ogólnie handlem. IBM, Walmart i Tsingua Univeristy – dla przykładu – prowadzą badania nad blockchain, by sprawdzić jego zastosowanie i przydatność w zabezpieczaniu żywności. Pozwalając członkom łańcucha dostaw korzystać z tego samego rejestru i tych samych zapisów technologia ta pomaga lepiej wykrywać źródła zanieczyszczeń

Marie Wieck, general manager w IBM Blockchain, twierdzi że wizjonerzy adoptujący blockchain używają tej technologii by zrewolucjonizować wiele praktyk panujących obecnie w biznesie. Trzeba stwierdzić, że firma wzięła sobie do serca jej słowa, które wdraża w czyn. IBM bowiem jest członkiem projektu Hyperledger i współpracowała z ponad 400 instytucjami, by implementować blockchain w oparciu o autorską chmurę.

 

MW.

 

 

 

Komentarze