Nowa kryptowaluta od NEM | Co zaoferuje blockchain Symbol?

Symbol od NEM stanie się drugim blockchainem klasy enterprise w projekcie, działającym równolegle z oryginalną platformą NEM NIS1, rozszerzając ekosystem NEM. Wraz z premierą pojawia się XYM, natywna waluta łańcucha blokowego Symbol.

NEM Group, główny hub deweloperski i mecenas blockchainowej platformy NEM ogłosił oficjalne uruchomienie Symbol, publicznego łańcucha blokowego nowej generacji Proof-of-Stake + (PoS +). Rozwiazanie ma zaoferować programowalność i bezpieczeństwo klasy enterprise. Symbol zaoferuje funkcje techniczne, które można wykorzystać w projektach opartych o tworzenie rozwiązań z branży fintech, opieki zdrowotnej czy łańcucha dostaw.

Wraz z premierą pojawia się XYM, natywna waluta Symbol z platformy NEM, używana do transakcji w sieci.

„Bogata w funkcje platforma Symbol sprawia, że ​​nadaje się ona do wielu branż i zastosowań, obejmujących obsługę przedsiębiorstw, usługi finansowe, operacje na aktywach objętych regulacjami oraz działania w szerszych przestrzeniach blockchain. NEM wraz z innymi platformami ma do odegrania istotną rolę w zakresie współpracy i tworzenia nowego paradygmatu wartości”. zakomunikował David Shaw, dyrektor generalny NEM Group.

Cechy blockchaina Symbol

Symbol od NEM ma być interoperacyjny, tzn. obsługiwać zarówno publiczne, jak i prywatne modele hybrydowe, a jego API mają łatwo integrować się z istniejącymi systemami i procesami. Atomowe, międzyłańcuchowe swapy mają umożliwić przepływ danych i wartości w wielu różnych łańcuchach bloków, eliminując potrzebę korzystania z pośredników. Symbol pozwoli również na tworzenie wyspecjalizowanych aktywów cyfrowych, wykraczających poza tokeny, które reprezentują akcje, podpisy, głosy, niewymienialne tokeny (NFT) lub inne waluty.

Każdy z tych zasobów ma konfigurowalne właściwości i unikalny identyfikator oraz może wymuszać ograniczenia konta oparte na logice lub zasoby na poziomie protokołu. Funkcje te mają ogromny potencjał w nowym ruchu ekonomicznym, w szczególności w obszarze zdecentralizowanych finansów (DeFi), aktywów regulowanych i STO, przy czym Symbol jest już zintegrowany z Propine, regulowaną platformą emisji i przechowywania dedykowaną tokenom security.

To nie koniec NEM

Wraz z uruchomieniem łblockchaina Symbol, projekt NEM obejmuje teraz dwie sieci, przy czym 6-letni projekt NEM NIS1 (V1) ma nadal działać równolegle z nowym bez przestojów i naruszeń bezpieczeństwa. Symbol opiera się na zaawansowanych funkcjach bezpieczeństwa swojego pierwszego łańcucha bloków Proof-of-Importance (PoI), który był pierwszym blockchainem, który wprowadził konta multi-signature w łańcuchu.

Rozszerzając tę ​​funkcjonalność, Symbol ma stać się pierwszym, publicznym łańcuchem bloków, który wprowadzi wielowarstwowe, łańcuchowe konta z wieloma podpisami. Funkcja ta, określana czasem pojęciem „delegated financial authority”, umożliwia współsygnatariuszowi konta multi-signature bycie kontem z wieloma podpisami z własnym zestawem współsygnatariuszy. To, z kolei, pozwoli użytkownikom uprościć tworzenie złożonych wymagań dotyczących podpisów, co ma usprawnić procesy biznesowe, takie jak na przykład listy płac. Dzięki obsłudze portfela sprzętowego i podpisów offline już od pierwszego dnia działania sieci, w połączeniu z zaawansowaną obsługą multi-signature w łańcuchu, Symbol chce zaoferować unikalne możliwości w zakresie bezpieczeństwa.

Symbol ma apetyt na CBDC…

Inną cechą Symbol jest jego hybrydowa architektura jego blockchaina. Pozwala to na wdrażanie przypadków użycia zarówno w łańcuchu publicznym, jak i prywatnym, wspierając jednocześnie dwukierunkowy przepływ danych między wdrożeniami prywatno-prywatnymi i prywatno-publicznymi.

Powyższe pozwala deweloperom wybrać idealną konfigurację dla ich konkretnych potrzeb. Użytkownicy klasy enterprise (korporacyjni) mogą ustanowić ekosystem z zezwoleniem w prywatnym łańcuchu, aby przechowywać poufne informacje, jednocześnie umożliwiając komunikację z sieciami publicznymi lub innymi sieciami posiadającymi zezwolenie. To rozwiązanie „najlepsze z obydwu światów”, oferujące większą elastyczność w przechowywaniu i udostępnianiu danych przez firmy.

Symbol ma aspiracje, by namieszać również w przestrzeni cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) dzięki LBCOIN, cyfrowej monecie opartej na łańcuchu blokowym, wydanej przez bank centralny, zaangażowanej na platformie NEM. LBCOIN został pierwotnie wyemitowany w publicznej sieci NEM NIS1 w lipcu 2020 r., a Bank Litwy wydał 4000 LBCOIN, co odpowiada 24000 tokenów cyfrowych i 4000 fizycznych monet kolekcjonerskich. Wraz z uruchomieniem Symbol, LBCOIN zacznie korzystać z nowej platformykorzystać z platformy.

„Jako elastyczna platforma, API Symbol można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami i procesami przedsiębiorstwa, a także z innymi łańcuchami bloków. Jego wielowarstwowy stos technologii pozwala na wielostronne wymiany aktywów, depozyty lub transakcje. Platforma została opracowana z możliwością dostosowywania […] z ponad 120 różnymi ustawieniami konfiguracyjnymi, umożliwiającymi dostosowywanie zarówno sieci publicznych, jak i prywatnych. Zestawy jego funkcji umożliwiają szybkie opracowywanie i wdrażanie bezpiecznych rozwiązań oraz rozszerzanie funkcji i usług przez zespoły deweloperskie” – podsumowała Kristy-Leigh Minehan, CTO w NEM Software.

Komentarze