NEM opis kryptowaluty

3 293

NAZWA I LOGO

NEM – New Economy Movement

TWÓRCY I DEWELOPERZY

Lon Wong – Prezydent fundacji NEM.io

Jeff McDonald – Menadżer projektu NEM

Gimre, BloodyRookie, i Jaguar


OPIS KRYPTOWALUTY

NEM ogłoszono na forum bitcointalk.org przez UtopianFuture, który inspirował się walutą Nxt. Projekt zaczął działać 31 Marca 2015, chociaż testy trwały już od czerwca 2014. Program został napisany od podstaw w Java i Javascript – nie mamy tu do czynienia z kopiowanym kodem Bitcoina tak jak np w Dogecoin.

W NEM nie mamy do czynienia z wykopywaniem bloków lecz ich zbieraniem (harvesting).

Mało tego, zbieranie może być lokalne (local harvesting) lub delegowane (delegated harvesting), wyłącznie przez konta usankcjonowane z odpowiednią ilością XEM. Wszystko sprawdzane jest przez „dowód ważności” – proof of importance. Wyjaśnijmy jednak wszystkie terminy aby zrozumieć jak działa NEM.


SPECYFIKACJA

Maksymalna ilość monet: 8,999,999,999 XEM

Rozdanych monet: 8,999,999,999 XEM

Pierwszy blok: 29 marca 2015

Liczba bloków: 1 100 323

Średni czas pomiędzy blokami: 60s

Nagroda w bloku: Zależna wyłącznie od opłat transakcyjnych

Algorytm: SHA-3

Zbieranie:

W NEM nie wykopuje się nowych XEM, więc nagrodą za wygenerowanie bloku jest przychód z opłat transakcyjnych. Innymi słowy rozpropagowanie wewnątrz sieci informacji o transakcjach przyłączanych następnie do łańcucha bloków.

Zbieranie lokalne jest ustawione domyślnie i odbywa się tak długo jak komputer jest uruchomiony i nie używa zdalnego NIS (NEM Infrastructure Server). Klucz prywatny przekazywany do lokalnego NIS jest niezbędny do podpisania wygenerowanego bloku – klucz nie opuszcza komputera.

+ Wystarczy kliknąć “Start local harvesting”

– Niemożliwe podczas używania NIS

– Niemożliwe zbieranie offline

Zbieranie delegowane odbywa się nawet po zamknięciu komputera, ponieważ oddelegowuje się ważność do innego węzła. Przez to klucz prywatny nadal nie opuszcza komputera a “zebrane” nagrody trafiają z oddelegowanego konta na konto oryginalne, które rozpoczęło procedurę.

+ Zbieranie działa bez przerwy

+ Niższy koszt prądu (jeśli NIS działa np. na Raspberry Pi)

– Wymagane ustawienie, aktywacja zajmuje około 6 godzin i wymaga opłaty 6 XEM

Nie można równocześnie używać obu tych metod, ponieważ klucz prywatny opuściłby komputer co wiąże się z ryzykiem kradzieży. A szansa na zebranie bloku przy obu metodach pozostaje taka sama.

Nie każdy jednak może zbierać bloki, na straży porządku stoi algorytm Proof of Importance. Powyższy algorytm zabezpiecza sieć przed atakami i jest to główny czynnik zapewniający, że informacje w Blockchain takie jak ilość pieniędzy jakie dana osoba posiada, są prawdziwe. Pomaga upewnić się, że każda osoba korzystająca z NEM może zaufać innym i powstrzymuje ludzi przed wydaniem więcej niż posiadają na koncie.

Aby zbierać bloki potrzebne jest minimum 10 000 XEM na Twoim koncie. Ilość funduszy, które trzymasz od jakiegoś czasu daje tzw. saldo usankcjonowane (vested balance).

Aby usankcjonować 10 000 XEM należy mieć je na koncie przez 30 dni – to wymagana ilość środków i czasu aby rozpocząć zbieranie. Co 1440 bloków 10% nieusankcjonowanych funduszy na koncie staje się usankcjonowana(vested). Dlatego jeśli masz więcej niż 100 000 XEM to możesz zacząć zbierać po 24 godzinach, ponieważ zebranie 1440 bloków trwa 1 dzień a 10% z 100 000 XEM to niezbędne do zbierania minimum. Pomaga to zachować bezpieczeństwo sieci NEM i zapobiega atakom na tej płaszczyźnie. Jeśli jednak waluta stanie się bardzo popularna, wtedy poziom 10 000 XEM, może być bardzo trudny do osiągnięcia a zmiana wymagałaby hard-forka.

Im większa ważność danego konta tym większa szansa na “zebranie” opłat transakcyjnych z wygenerowanego bloku. To daje motywację użytkownikom do bycia bardziej wiarygodnymi. Dodatkowo algorytm sprawdza na jakie konta, jak często i ile XEM wysyłasz. Tak więc próby sfałszowania wiarygodności pochłonęłyby więcej środków niż przyniosłyby zysków, dlatego zawsze można zaufać osobie z wysoką ważnością konta.

Poza tym NEM oferuje dodatkowe funkcje związane z jego łańcuchem bloków:

  • przesyłanie wiadomości szyfrowanych, nieszyfrowanych i w systemie szesnastkowym,
  • przechowywanie dokumentów w Blockchain,
  • wbudowany system rejestracji nazw (Namespaces),
  • tworzenie własnych aktywów (Mosaics),
  • wbudowana funkcja kont wymagających podpisów różnych kluczy prywatnych (Multisignature) czyli dla przykładu 3 z 5, maksymalnie 64 z 64,
  • sieć specjalnych węzłów (Supernodes) dostających 140 000 XEM podzielone przez ilość węzłów po równo i to codziennie,
  • ochrona przed spamem – jeśli jakieś konto spamuje transakcjami to zostają mu podniesione opłaty transakcyjne lecz dla innych się one nie zmieniają

DYSTRYBUCJA

Podaż – Z racji braku wykopywania monet, wszystkie powstały już w pierwszym bloku.

ICO / Premining Prawie wszystkie XEM rozprowadzono wśród około 1500 zainteresowanych osób a pozostałe zabezpieczono w portfelach typu Multisig.


CZYM RÓŻNI SIĘ OD BITCOINA?

W NEM nie dochodzi do wykopywania nowych monet, oferuje on dodatkowe funkcje na poziomie łańcucha bloków, chociaż niektóre z nich są dostępne w Bitcoinie na poziomie portfela (MultiSig). Zamiast energochłonnego proof of work, w NEM używany jest proof of Importance.

Wykopanych monet 16,247,731 BTC 8,999,999,999 XEM
Czas wykopania/zebrania bloku 10m 60s
Nagroda za blok 12,5 BTC + opłaty transakcyjne opłaty transakcyjne
Liczba bloków 460,858 1 100 323
Algorytm SHA256 SHA-3

PORTFELE

https://www.nem.io/install.html


MINING

Mining nie występuje, w NEM jest to zbieranie “harvesting” i opiera się wyłącznie na opłatach transakcyjnych.


MEDIA

Oficjalny Twitter

https://twitter.com/nemofficial

Oficjalna strona

https://www.nem.io/

Facebook

https://www.facebook.com/ourNEM/

Reddit

https://www.reddit.com/r/nem/

Blog

https://blog.nem.io/

White Paper

https://www.nem.io/NEM_techRef.pdf

Catapult White Paper – ma zostać wprowadzony

https://www.nem.io/catapultwhitepaper.pdf


KOD ŹRÓDŁOWY

https://github.com/NemProject

NEM Block Explorer


GIEŁDY

https://poloniex.com/

www.btc38.com

https://bittrex.com/

https://bter.com/

https://hitbtc.com/


WYKRES Z CENĄ

https://www.cryptocoincharts.info/coins/show/xem

Kapitalizacja

https://coinmarketcap.com/currencies/nem/

Komentarze