BMW | Książka serwisowa na blockchainie

1 715

Mobility Open Blockchain Initiative, czyli MOBI, konsorcjum non-profit największych światowych producentów pojazdów, w tym Ford i BMW, rozpoczęło inicjatywę w celu zwalczania oszustw na rynkach używanych za pomocą „birth certificate” opartych na technologii blockchain.

Zmierzch ery oszustw w motoryzacji?

Inicjatywa wykorzysta blockchain do śledzenia historii rejestracji i konserwacji pojazdów przy użyciu drugiego standardu identyfikacji pojazdów MOBI, „VID II”. System pomoże ograniczyć oszustwa na rynkach używanych pojazdów:

„Rejestracja pojazdów w łańcuchu bloków umożliwia wcześniej niepołączonym, krajowym i międzynarodowym systemom rejestracji pojazdów na łączenie się przy użyciu bezpiecznego, współdzielonego i zaufanego rejestru. Identyfikowalność cyfrowej książki serwisowej zapewni kupującym, organom regulacyjnym i ubezpieczycielom historię zabezpieczoną przed manipulacją, zmniejszając w ten sposób asymetrię informacji o pojeździe”.

BMW, Ford i inni

Grupie roboczej MOBI VID II współprzewodniczą BMW i Ford. Inicjatywę wspierają między innymi Honda, IBM, Hitachi America i Quantstamp.

Standard VID II, który opiera się na VID I, opisuje różne narzędzia do sporzadzenia „birth cetryficate” pojazdu grupy. „Bezpieczna cyfrowa tożsamość pojazdu stanowi podstawę w pełni zautomatyzowanej sieci usług transportowych” – powiedział dyrektor operacyjny MOBI i współzałożyciel Tram Vo, dodając:

„Oczekujemy, że ta sieć zapewni bezproblemowy transfer wartości w New Economy of Movement i otworzy ogromne możliwośc zarabiania na pojazdach, usługach, danych i infrastrukturze”.

Grupa przewiduje również zastosowanie standardu w kontekście finansowania motoryzacji, ładowania pojazdów elektrycznych oraz autonomicznej wymiany danych.

Historia Mobi sięga 2018 roku

MOBI ogłosiło swoje powstanie w maju 2018 r. Zrzeszone firmy zadeklarowały, że ich misją jest przyspieszenie wdrażania technologii blockchain w branży motoryzacyjnej poprzez przyjęcie opartego na współpracy podejścia open source do opracowywania narzędzi i standardów.

W październiku MOBI wprowadziło globalny standard integracji blockchain ze zdecentralizowanymi sieciami ładowania pojazdów elektrycznych. Standard uszczegółowił systemy „integracji pojazdu z siecią”, aby umożliwić pojazdom przechowywanie nadwyżki energii odnawialnej wytwarzanej przez wiatr i słońce.

Jak Wy odnosicie się do nowinek, które zaprezentowało MOBI? Czy blockchain w motoryzacji to aktualnie rzeczywiście „must-have”?

Komentarze