Blockchain: system głosowania dla mieszkańców Moskwy

658

Władze miasta w Moskwie uruchomiły pierwszą usługę spotkań mieszkańców wieżowców. Spotkania te odbywają się przy użyciu platformy do głosowania opartej o technologię blockchain – Active Citizen.

Elektroniczna platforma komunikacyjna została uruchomiona 14 marca przez władze miasta. Usługa pozwala na przeprowadzanie spotkań oraz głosowań sąsiedzkich przy pomocy technologii blockchain. Nosi ona nazwę „Digital Home” (cyfrowy dom). Usługa ta opiera swoje działanie na platformie blockchainowej Active Citizen. Jest to projekt na dużą skalę oraz krok naprzód w kierunku wytworzenia mikrospołeczności w mieście.

Zgodnie z obowiązującymi w Moskwie przepisami, każdy budynek mieszkalny jest zarządzany przez odpowiednią grupę mieszkańców. Co jakiś czas zachodzi potrzeba zorganizowania i przeprowadzenia spotkania mieszkańców. Spotkania te mają na celu podejmowanie decyzji związanych, m.in. z utrzymaniem budynku, udogodnieniami, np. zatrudnieniem strażnika albo wyborem firmy zarządzającej nieruchomością.

W ciągu roku dochodzi od 5 do 7 tysięcy takich spotkań. Digital Home został uruchomiony, aby ułatwić komunikację przenosząc ją na platformę elektroniczną. Każde zapytanie, które należy poddać pod dyskusje, ale również późniejsze głosowania „za” i „przeciw”, zostały przeniesione do funkcji głosowania elektronicznego.  Głosowanie to odbywa się przy pomocy łatwego w obsłudze systemu, dostępnego w każdym momencie. Z systemu można korzystać przy pomocy komputera lub mobilnej aplikacji. Spotkania online dostępne są dla różnych grup ludzi: właścicieli apartamentów, zarejestrowanych mieszkańców, organizacji zarządzających, wspólnot mieszkaniowych itp. Informacje dotyczące aktualnych spraw oraz spotkań są udostępniane przez aplikacje, pocztę elektroniczną czy wiadomości SMS.

Działania związane z platformą Active Citizen są dowodem na powstawanie mikrospołeczności, których celem jest zajmowanie się lokalnymi sprawami. Dane zgromadzone w głosowaniach przez platformę Active Citizen pokazują, że zaangażowanie mikrospołeczności w sprawy lokalne jest o wiele większe niż zaangażowanie mieszkańców w sprawy całego miasta.

Usługa Digital Home swoją prostotą oraz transparencją ma zachęcić mieszkańców do porozumiewania się ze sobą. Wsparcie komunikacji pomiędzy mieszkańcami ma pomóc w budowaniu silnych lokalnych społeczności. Projekt ten jest również świetną okazją dla rozpowszechnienia alternatywnych zastosowań technologii blockchain.

Komentarze