Bitcoinowi milionerzy | 150% w ciągu jednego dnia

7 793

Ostatni, gwałtowny wzrost ceny Bitcoina do 23 000 dolarów spowodował, że liczba liczba adresów portfeli wartych obecnie ponad milion dolarów wystrzeliła do góry razem z ceną. Bitcoinowi milionerzy? Jest ich coraz więcej!

Ponad 66540 adresów zawiera obecnie bitcoiny o wartości 1 miliona dolarów, przy czym liczba ta wzrosła o oszałamiające 150% w ciągu ostatniego dnia.

Wystarczyło być górnikiem BTC?

Glassnode wskazuje, że ten wzrost oznacza, że pierwsi górnicy – osoby, które dostarczały moc obliczeniową do sieci Bitcoin w jej najwcześniejszych latach w zamian za nagrody blokowe – stali się teraz prawdziwymi milionerami:

„Wszystko, co musieliście dziś zrobić, aby zostać milionerem, to wydobyć pojedynczy blok #Bitcoin w latach 2009–2012”powiedział dziś rano Rafael Schultze-Kraft, dyrektor ds. Technicznych Glassnode. „Miałeś na to 210 000 szans”, odnosząc się do łącznej liczby bloków, które w tym czasie przyznały górnikom 50 bitcoinów i więcej.

Bitcoinowe momentum

Bitcoin zbliżył się do 20 000 USD już w środę wieczorem, przekraczając 21 000 i 22 000 USD oraz historyczny poziom 23 000 USD dziś rano. Wzrost nastąpił, gdy król kryptowalut odnotował wzrost zainteresowania zarządzających funduszami w związku z obawami przed nadmierną inflacją wśród walut fiducjarnych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze