Cena bitcoina przekroczyła 20 000 USD

W ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin osiągnął kolejny, ogromny kamień milowy. Po raz pierwszy w swojej historii obrót aktywem przekraczał 19 000 USD przez ponad jeden dzień. Ostatecznie cena bitcoina przekroczyła 20 000 USD. W chwili niniejszej publikacji wynosi 20 251 USD.

cena bitcoina
źródło: tutaj

2020 to rok pełen wyjątkowych wydarzeń na rynku Bitcoina, który zainicjował go wartością około 7000 USD. W sierpniu kryptowaluta rozpoczęła rekordową passę, zwiększając swoją wycenę z około 11 000 USD do około 19 000 USD w listopadzie. Stanowi to 72% wzrost ceny w ciągu około trzech miesięcy. Następnie kryptowaluta pobiła ówczesny rekord wszech czasów, gdy osiągnęła 19 784 USD w dniu 30 listopada.

Wkrótce potem oczekiwania wzrostu do 20 000 USD zostały zmiażdżone, gdy cena Bitcoina spadła w grudniu do poziomu 17 000 USD.

Od tego czasu inwestorzy przegrupowali się. Kurs BTC wzrastał z 17 881 USD 11 grudnia do dzisiejszej ceny, która coraz bardziej zbliżała się do przełamania bariery 20 000 USD. Już dzisiaj od rana na Twitterze można było natknąć się na następujące „kwiatki”:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze