Willy Woo | 100 000 USD za BTC to teraz absolutne minimum

Cena Bitcoina (BTC) przekroczyła opór 21 000–22 000 USD, aby 17 grudnia wzrosnąć powyżej nowego maksimum w wysokości 23 000 USD. Willy Woo mówi, że 100 000 USD to teraz absolutne minimum.

kurs BTC USD; źródło: tutaj

Poziom 21 000 USD był szczególnie ważny dla Bitcoina, jeśli chciał myśleć o kontynuacji wzrostów w najbliższym czasie. Giełdowe heatmapy pokazywały skumulowane zlecenia sprzedaży na poziomie od 21 000 do 21 500 USD. To oznaczało, że cena BTC musiała przebić się, aby doświadczyć większego tempa w trendzie wzrostowym.

źródło: woobull.com

Willy Woo: Gdzie jest sufit dla BTC?

Na giełdowych heatmapach nie ma widocznych poziomów oporu ani obszarów z dużymi zleceniami sprzedaży powyżej 22 000 USD. W krótkim okresie oznacza to, że prawdopodobieństwo kontynuacji rajdu przez BTC jest wysokie.

Ze względu na optymistyczne nastroje na rynku i kryzys po stronie sprzedaży, Woo zadeklarował, że model BTC Top Cap wskazuje, że 100 000 USD to „absurdalnie niski cel”:

„Nie znajdujemy się w punkcie zwrotnym wszech czasów, w którym model BTC Top Cap zaczyna zakręcać w górę. Zobaczmy, jak wysoko biegnie w 2021 r. 100 000 USD to absurdalnie niski cel przy obecnej trajektorii. 55 000 USD to kolejny checkpoint -> Bitcoin staje się zasobem makro o wartości 1 T ”.

Woo podkreślił, że kolejny kamień milowy dla BTC to 55 000 USD. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby, że bitcoin osiągnąłby 10% kapitalizacji rynkowej złota.

Obecnie wycenę złota szacuje się na około 9 bilionów dolarów. Powyżej 50 000 USD Bitcoin zacząłby pochłaniać stosunkowo dużą część kapitalizacji rynkowej złota, które pozostaje dominującym aktywem w bezpiecznej przystani.

źródło: Material Indicators

Giełdowe orderbooki i trendy wolumenu pokazują również, że traderzy przesunęli swoje zamówienia sprzedaży w górę, spodziewając się, że Bitcoin wzrośnie do 30 000 USD po tym, jak wczoraj ostatecznie przekroczył 20 000 USD.

Jeśli dynamika kontraktów terminowych, opcji i rynków spot utrzyma się przez najbliższe dni, prawdopodobieństwo, że BTC osiągnie 30 000 USD jako pierwszy lokalny szczyt pozostanie nadal dość wysokie.

Dane z rynku opcji pokazują, że instytucje wierzą w dalsze wzrosty

Według Deribit Insights, działu badawczego największej giełdy opcji kryptowalut, fundusze instytucjonalne pokładają sporo nadziei w dalszy wzrost na rynku BTC.

Na rynku opcji, opcje kupna reprezentują zlecenia kupna, a opcje sprzedaży – zlecenia sprzedaży. W związku z tym, gdy rosną spready kupujących, rosną oczekiwania co do większego rajdu Bitcoin.

Deribit Insights stwierdza, że giełda dostrzegła dużych kupujących, co wskazuje na bycze nastawienie. W dającej się przewidzieć przyszłości jednym z zagrożeń dla Bitcoina są napływy środków ze strony wielorybów. Dane z CryptoQuant sugerują, że wielorybie depozyty na giełdach wzrosły do ​​poziomów niewidocznych od marca 2020 r.

Biorąc pod uwagę, że pomimo powyższego Bitcoin zyskał na wartości, kryptowaluta wciąż może doświadczyć trwałego wzrostu w kierunku 30 000 USD. Zakupy instytucjonalne dopiero zaczynają nabierać tempa.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze