Zyski po wzrostach BTC | 93% adresów „in profit”

Bitcoin z powodzeniem utrzymuje się na poziomie 11 000 dolarów za sztukę. Rosną zyski po wzrostach BTC. Wraz z nimi rośnie liczba adresów, których salda są „in profit”.

Firma analityczna Glassnode podała, że 93% bitcoinów w obiegu przyniosło zysk po przebiciu przez BTC poziomu 11 000 USD.

Zyski po wzrostach BTC | 93% adresów bitcoin jest „in profit”

W tweecie od Glassnode czytamy, że wybicie BTC powyżej 11 000 USD doprowadziło do gwałtownego wzrostu podaży z zyskiem. Glassnode stwierdził, że 93% BTC w obiegu „in profit” to najwyższy poziom od ponad roku.

W otoczeniu wzrostu rentowności Glassnode wnioskuje, że bitcoin dzyskał równowagę po krachu na rynku kryptowalut z 12 marca.

Bitcoin w objęciach byka

Wynik GNI dla BTC – suma wskaźników on-chain i czynników rynkowych, osiągnął jeden z najwyższych wyników w 2020 r. Przebicie 10 000 USD doprowadziło Glassnode do wniosku, że bitcoin pcha się głębiej w jurysdykcję byków:

W najnowszej edycji raportu Glassnode On-Chain znajdziemy coś jeszcze. Jego autorzy sugerują, że podczas ostatniego wzrostu cen górnicy nie ulegli presji na sprzedaż. Zdecydowali się zatrzymać swoje monety.

W raporcie czytamy:

„Wydaje się jednak, że ta presja sprzedaży nie przeszkadza górnikom. Wydają się oni trzymać swoje monety, zamiast czerpać korzyści ze wzrostu cen”.

W raporcie stwierdzono, że zachowanie górników sugeruje „ukryte zaufanie” do fundamentów i potencjału wzrostu bitcoina. To z kolei miałoby przyczynić się do kontynuacji retoryki wzrostów na BTC.

Jaka jest Twoja opinia na ten temat?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. M.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze