Z rynku kryptowalut „wyparowało” 400 mld USD | Czy to już panika?

7 426

Ostatnie godziny przyniosły na rynku bitcoina odczuwalną falę spadkową. Do spółki z bitcoinem zanurkowały altcoiny.

Ceny BTC i praktycznie wszystkich pozostałych kryptowalut gwałtownie spadły. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC/USD utrzymywał się już na poziomie 59 500 USD za monetę.

spadek btc
BTC/USD (interwał świec 1H); źródło: link

Spadły również notowania innych głównych kryptowalut, w tym ethereum, BNB Binance, solana, cardano i XRP – wszystkie straciły od 7% do 10% swojej dotychczasowej ceny.

Nagły krach cen kryptowalut wymazał z tego rynku około 400 miliardów dolarów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie dalej jak w ubiegłym tygodniu, rynek aktywów cyfrowych odnotował rekordową wartość na poziomie około 3 bilionów dolarów.

kryptowaluty we krwi
źródło: link

Kryptowaluty we krwi

Nagły spadek cen kryptowalut nastąpił po tym, jak bitcoin przeszedł w weekend pierwszą poważną aktualizację od czterech lat. W okresie poprzedzającym wprowadzenie Taproot cena bitcoina wzrosła i po raz pierwszy w historii zbliżyła się do 70 000 USD.

Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta po bitcoinie, również osiągnęła w zeszłym tygodniu najwyższy poziom (blisko 5000 USD). Cena ETH spadła teraz z powrotem do około 4100 USD.

Ceny bitcoina, ethereum i większości innych kryptowalut poszybowały w tym roku w górę, a wiele z nich zaliczyło (procentowo) wzrosty w wymiarze nawet 3-cyfrowym. Cena bitcoina zyskała od początku 2021 roku ponad 100%, podczas gdy cena ethereum wzrosła o ponad 400%.

Jest wysoce prawdopodobne, że rynek wykorzystuje fakt podpisania Ustawy Infrastrukturalnej w USA jako pretekst do realizacji zysków po osiągnięciu przez BTC ostatniego ATH.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze