Joe Biden podpisał kontrowersyjną ustawę infrastrukturalną | Co to oznacza dla branży kryptowalut?

6 879

Prezydent Biden podpisał kontrowersyjną ustawę infrastrukturalną, która zawiera nowe wymogi odnośnie sprawozdawczości dotyczącej zasobów cyfrowych.

Ustawa infrastrukturalna ostatecznie podpisana przez prezydenta USA

Prezydent USA podpisał ustawę infrastrukturalną, której założenia wyceniane są na 1,2 biliona dolarów. Joe Biden określił ją jako „ogromną wygraną narodu amerykańskiego”.

W odpowiedzi na oficjalne, ostateczne przyjęcie ustawy, ponadpartyjny zespół amerykańskich senatorów przedstawił projekt zmian, które miałyby dotyczyć zasad sprawozdawczości podatkowej w odniesieniu do kryptowalut. Wielu inwestorów, którzy aktywnie lokują swoje pieniądze w aktywach cyfrowych wyraziło obawy, że przepisy dotyczące podatku od kryptowalut zawarte w ogólnych ramach ustawy infrastrukturalnej są zbyt szerokie i mogą być szczególnie problematyczne dla DeFi, jak również dla górników i deweloperów.

Senator Cynthia Lummis (R-Wyoming), która sama jest właścicielką bitcoina, i senator Ron Wyden (D-Oregon), przewodniczący senackiej komisji finansów, napisali nowy projekt ustawy, który proponuje te zmiany. Senator Lummis ostrzegła:

„Aktywa cyfrowe pozostaną w naszym systemie finansowym, a decyzje, które podejmujemy teraz, będą miały wpływ na przyszłość. Musimy wspierać innowacje, a nie je tłumić.”

Jak twierdzi Ron Wyden, wspomniane wymagania miałyby nie dotyczyć „osób fizycznych rozwijających technologię blockchain i portfele”. Senator podkreślił znaczenie konieczności ściągania podatków na równi z troską o amerykańskie innowacje.

Co ustawa infrastrukturalna oznacza dla branży kryptowalut?

Ustawa infrastrukturalna traktuje deweloperów kryptowalut, walidatorów transakcji (górników) i operatorów węzłów jako jednostek podobnych brokerom tradycyjnych instytucji.

Podmioty te będą od 2024 roku zmuszone zgłaszać transakcje do Internal Revenue Service, który ma na celu rozszerzenie opodatkowania kryptowalut w celu uzyskania dodatkowych przychodów liczonych na 28 miliardów dolarów.

Każdy brak możliwości ujawnienia zarobków związanych z kryptowalutami będzie traktowany jako naruszenie podatkowe i przestępstwo.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze