Zamożni klienci Wells Fargo uzyskają ekspozycję na Bitcoin

Business Insider informuje, że zamożni klienci Wells Fargo mogą teraz uzyskać ekspozycję na bitcoina i inne kryptowaluty.

Zamożni klienci Wells Fargo mogą teraz uzyskać ekspozycję na bitcoin i inne kryptowaluty, poinformował rzecznik firmy Business Insider. Czyni to z Wells Fargo najnowszą z długiej linii tradycyjnie konserwatywnych instytucji finansowych, które wykazały zainteresowanie bitcoinem.

W maju pojawiła się informacja, że dział inwestycyjno-badawczy Wells Fargo Wealth and Investment Management zamierza wdrożyć (wśród swoich kwalifikowanych inwestorów) aktywnie zarządzaną strategię odnośnie bitcoina i innych kryptowalut.

Dział zarządzania majątkiem i inwestycjami firmy nadzoruje aktywa o wartości 2 bilionów dolarów, co czyni ją jedną z największych zarządzających majątkiem w Stanach Zjednoczonych.

Według prezesa działu badawczego, Darrella Cronka, firma od miesięcy szuka „profesjonalnie zarządzanego rozwiązania inwestycyjnego”. Jednocześnie, Wells Fargo podchodzi do bitcoina i innych kryptowalut dość nieufnie ze względu na ich względną niejasność regulacyjną.

W maju, w wywiadzie dla Business Insider, Darrell Cronk skomentował: „Uważamy, że przestrzeń kryptowalut właśnie w pewnym sensie osiągnęła ewolucję i dojrzałość swojego rozwoju, co pozwala jej teraz stać się opłacalnym aktywem inwestycyjnym”.

Cronk wspomniał również, że ogromna kapitalizacja rynkowa bitcoina w połączeniu z innymi kryptowalutami nadała mu, jego zdaniem, znaczącej legitymizacji. Prezes powiedział Business Insiderowi, że postrzega krypto jako „inwestycję alternatywną” zamiast „alokacji strategicznej” – taką, która „może być miłym dywersyfikatorem dla portfeli”.

W tej chwili nie jest jasne, w jaki sposób bogaci klienci Wells Fargo uzyskają ekspozycję na BTC, czy to poprzez możliwość bezpośredniego zakupu, czy poprzez ekspozycję cenową drugiego rzędu, taką jak w przypadku Grayscale.

Bitcoinowe przedsięwzięcie Wells Fargo ma miejsce zaledwie kilka dni po tym, jak dyrektor generalny JPMorgan powiedział, że klienci „widzą bitcoin jako klasę aktywów i chcą inwestować”. Nieco wcześniej, w marcu, Morgan Stanley ogłosił, że oni również zaoferują klientom rozwiązania nastawione na możliwość inwestowania w BTC.

Warto zauważyć, że raport zespołu ds. globalnej strategii inwestycyjnej Wells Fargo na temat uzasadnienia inwestycji w kryptowaluty może być postrzegany jako świadectwo zrozumienia dynamiki podaży i niedoboru Bitcoina.

Cronk skomentował: „Za każdym razem, gdy zmniejszasz podaż czegokolwiek, nawet jeśli popyt utrzymuje się na stałym poziomie, cena powinna wzrosnąć. Myślę, że z biegiem czasu, gdy ludzie zapoznają się z kryptowalutą i stanie się ona bardziej powszechna, jej wartość w naturalny sposób będzie rosła”.

Dopóki SEC nie zatwierdzi ETF-ów na BTC, możemy oczekiwać, że aktywnie zarządzana strategia kryptowalutowa w Wells Fargo pozostanie ograniczona do inwestorów kwalifikowanych, a mianowicie „osób o rocznym dochodzie brutto przekraczającym 200 000 USD lub o wartości netto przekraczającej 1 milion USD.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze