Średnia opłata transakcyjna w Bitcoin najniżej od stycznia 2021

2 489

Według danych z witryny analitycznej blockchain BitInfoCharts, średnia opłata transakcyjna w sieci Bitcoin spadła do najniższego poziomu 7 USD. Opłaty nie były tak niskie od stycznia.

Rynek opłat a cena bitcoin

Blockchain Bitcoin pobiera opłatę za każdą transakcję i rozdziela wpływy między górników. Opłaty rosną, gdy popyt na przetwarzanie transakcji przewyższa podaż górników. 21 kwietnia średnie opłaty osiągnęły rekordowy poziom 62,8 USD za transakcję.

I odwrotnie, opłaty spadają, gdy podaż górnicza przewyższa popyt. Spadek opłat sugeruje, że bitcoinowcy nie są tak zainteresowani zawieraniem transakcji, jak nieco ponad miesiąc temu.

Może to mieć coś wspólnego z niedawnym krachem na rynkach kryptowalut, w wyniku którego cena BTC spadła z 60 000 do 36 000 USD w ciągu zaledwie kilku tygodni.

Górnicy Bitcoin wydają się również nie być już tak bardzo zainteresowani przetwarzaniem transakcji. Trudność wydobycia – ilość mocy obliczeniowej potrzebnej do weryfikacji transakcji w sieci – spadła w niedzielę o 16%. To największy spadek od ponad roku. Wydobywanie bitcoinów staje się łatwiejsze, gdy spada ogólna moc obliczeniowa wspierająca łańcuch bloków.

Dzięki ogólnemu ochłodzeniu na rynku kryptowalut, spadły również opłaty w sieci Ethereum. Według danych serwisu CoinGecko, globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła z zeszłomiesięcznego szczytu na wysokości około 2 bilionów dolarów do obecnego poziomu 1,6 biliona dolarów.

Niższe ceny, opłaty i moc wydobycia wydają się stanowić następstwo rządowych działań w sprawie wydobywania bitcoinów w Chinach, gdzie znajduje się większość górników. Giełdy kryptowalut Huobi i OKEx już zaczęły ograniczać niektóre transakcje, a urzędnicy w Mongolii Wewnętrznej rozważają całkowity zakaz kopania BTC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze