Po tym sygnale, w 2018 r. kurs BTC spadł do 3000 USD

Kurs BTC spadł nawet do 8700 USD. Niektórzy uważają ten ruch za „zdrowe” zniesienie. Wiele oznak na ziemi i niebie wskazuje jednak, że przed bykami stoi widmo dalszych kłopotów.

kurs btc spadł
wykres BTC/ USD od TradingView

Hash rate Bitcoina, Hash Ribbons i kapitulacja górników

Dwa tygodnie temu miał miejsce długo wyczekiwany halving Bitcoina. Z powodu wysokich kosztów energii elektrycznej wielu górników musiało wyłączyć starsze koparki.

W rezultacie hash rate – wskaźnik ilość mocy obliczeniowej zabezpieczającej sieć – spadł o ponad 20% w stosunku do dotychczasowych, rekordowych poziomów.

Ten spadek znajduje odzwierciedlenie w Hash Ribbons – niestandardowym wskaźniku, który śledzi zachowanie dwóch średnich kroczących hash rate. Wskaźnik jest już bliski skierowania się w dół. To pokłosie oznaki widocznej na kilka tygodni przed spadkiem BTC z 6000 do 3150 USD na koniec bessy w 2018 roku.

Zdaniem analityków, wskazanie Hash Ribbons skierowane w dół może wskazywać na „kapitulację górników”. Oznacza to, że niektórzy górnicy są nierentowni i dlatego są zmuszeni sprzedawać swoje BTC, aby utrzymać swoją działalność.

źródło: TradingView

Zwyżkowe, długoterminowe konsekwencje?

Charles Edwards stwierdził, że ilekroć krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą hash rate’u – zawsze był to dobry moment na wejście na rynek kryptowalut. W grudniu 2019 r. pisał tak:

„Hash Ribbons potwierdziły sygnał kupna. To tylko 10-ty raz w historii, gdy te warunki zostały spełnione dla BTC. We wszystkich innych przypadkach średni szczyt zysku w cyklu + 5000%. ”

kurs btc spadł
źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze