Ogromny transfer BTC o wartości 116 000 000 USD | Dokąd popłynęły środki?

10 232

Anonimowy wieloryb przesłał 11 230 BTC o wartości 116 milionów dolarów za opłatą w wysokości zaledwie 2,14 dolarów. Transfer został zauważony po raz pierwszy przez zautomatyzowany moduł do śledzenia transakcji znany jako Bitcoin Block Bot.

transfer BTC
źródło: blockchain.com

Według najnowszych danych eksploratora bloków, wieloryb przeniósł monety pod dwa oddzielne adresy.

Drogą jednej transakcji przelano na nieznany dotąd adres 2730 BTC. Inny portfel, na którym wylądowało 8500 BTC, również ma zapis opiewający na jedną transakcję.

BitInfoCharts informuje, że wieloryb stworzył portfel 14 lipca. Jego adres zaczął otrzymywać znaczne ilości BTC już 23 lipca w drodze do stania się 28 najbogatszym portfelem Bitcoin (11 września).

Ogromny transfer BTC | Kto i dokąd przelał środki?

Ten, kto dokonał transferu, może być depozytariuszem lub instytucją zarządzającą kryptowalutami w imieniu swoich klientów. Mógłby jednak przecież, ze względów bezpieczeństwa, przenosić BTC na wiele różnych adresów.

Jednak żaden z adresów zaangażowanych w transfer nie posiada odniesień do firmy z branży kryptowalutowej. Bitcoiny nie znalazły się na adresach znanych portfeli giełd kryptowalut, gdzie można by nimi handlować i sprzedawać na otwartym rynku.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów. Komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze