Nowy rekord ceny bitcoina!

Silnym ruchem w górę bitcoin zaliczył nowy rekord ceny, przekraczając znacząco 63 000 USD.

W chwili przygotowania niniejszej publikacji, kurs flagowej kryptowaluty utrzymuje się na wysokości 62 654 USD. Według danych CoinMarketCap, nowe ATH ceny bitcoina wynosi 62 839,52 USD. (EDIT 13-04-21, godz. 12:46: rekord ceny BTC wynosi 63 253 USD).

nowy rekord ceny bitcoina
nowy rekord ceny bitcoina; źródło: tutaj

Bitcoin potrzebował dokładnie miesiąca, aby przebić dawny rekord wszech czasów i osiągnąć nowy szczyt.

Poprzednie ATH ceny bitcoina zostało ustalone 13 marca i wyniósł 61 781 USD na Bitstamp. W tej chwili ogromna świeca godzinowa przebiła 62 000 dolarów, wynosząc cenę na zupełnie nowy szczyt. Kolejna wyniosła go powyżej 63 000 USD. Aktualny ruch ceny nastąpił po wielu nieudanych próbach przełamania pożądanego poziomu 60 000 USD przez BTC.

Blisko 900 000 USD w likwidacjach

Według danych Bybt doprowadziło to również do likwidacji pozycji o wartości około 900 milionów dolarów. Większość likwidacji dotyczyła pozycji krótkich, które w ostatnim dniu stanowiły około 60% całości.

Większość z nich miała miejsce na Binance, co stanowi 60% wszystkich likwidacji, w dalszej kolejności uplasowały się w tej kwestii Huobi, Bybit i OKEx.

Tylko w ciągu ostatniej godziny byliśmy świadkami likwidacji w wymiarze około 175 milionów dolarów, przy czym największe pojedyncze zamówienie miało miejsce na wieczystych kontraktach Bitmex BTC o wartości nominalnej 10 milionów dolarów.

Wraz z nowym rekordem ceny BTC, ATH osiągnęło również ethereum (2221 USD).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze