Novogratz vs. Schiff | Bitcoinowy zakład o milion dolarów

10 701

Mike Novogratz zaproponował Peterowi Schiffowi zakład, w którym stawką jest 1 000 000 dolarów.

Dyrektor generalny Galaxy Digital, Mike Novogratz, rzucił wyzwanie szefowi Euro Pacific Capital Peterowi Schiffowi. Novogratz zaproponował zakład o 1 milion dolarów w przekonaniu, że prognozy Schiffa odnośnie ostatecznego załamania się rynku kryptowalut spalą na panewce.

Mike Novogratz obstawia, że cena bitcoina pozostanie w ciągu najbliższego roku na poziomie powyżej 35 000 USD. Stawka zakładu miałaby zostać przekazana na cele charytatywne. Na moment przygotowywania niniejszej publikacji, Peter Schiff nie zadeklarował podjęcia rękawicy.

Novogratz przewidywał, że cena bitcoina znajdzie się w pobliżu poziomu wsparcia 38 000 USD. Następnie ostrzegł inwestorów, że rynek pozostanie pod presją ze względu na rosnące rentowności obligacji. Cena kryptowaluty zahaczyła niedawno o 34 000 USD, najniższy poziom od końca lipca 2021 roku.

W lutym 2021 r. Novogratz zakładał, że cena króla kryptowalut przekroczy do końca ubiegłego roku poziom 100 000 USD w 2021 r. Szczytem możliwość BTC okazało się jednak listopadowe ATH na wysokości około 69 000 USD.

Wymykająca się spod kontroli inflacja skłoniła Rezerwę Federalną USA do podjęcia decyzji, które uważa się za główny powód, dla którego kontrolę nad rynkiem przejęły niedźwiedzie.

Tańszy bitcoin nie jest bardziej pożądany przez inwestorów?

Chociaż Peter Schiff wyraża cyklicznie niepochlebne opinie na temat bitcoina i szerszego rynku kryptowalut, nie jest bynajmniej jedynym niedźwiedziem, który zdaje napawać się spadkami ceny BTC.

Autor „Czarnego Łabędzia” Nassim Taleb napisał niedawno na Twitterze, że spadająca cena bitcoina nie sprawia, że bitcoin staje się bardziej pożądany. Taleb stwierdził, że spadająca cena kryptowaluty czyni ją coraz mniej pożądaną i – paradoksalnie – znacznie droższą.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze