MicroStrategy | 6900 biznesów słuchało o bitcoinie

Wirtualna konferencja MicroStrategy World 2021 przykuła zainteresowanie ponad 22 000 uczestników. Główną rolę w wydarzeniu odegrał, rzecz jasna, Bitcoin.

Można założyć, że misja, której podjął się Michael Saylor w kontekście przybliżenia Bitcoina jak największej liczbie przedsiębiorców na całym świecie, przyniosła efekty. Rozmaitych wirtualnych wystąpień wysłuchało tysiące ludzi.

MicrosSrategy World 2021 | Tysiące uczestników, wiele ważnych tematów

Michael Saylor ujawnił, że na wydarzenie „MicroStrategy World 2021” zarejestrowało się ponad 22 000 osób. Podczas konferencji omówiono kilka tematów związanych z inwestycjami w bitcoin: od perspektyw prawnej i finansowej zaczynając, na strategii korporacyjnej kończąc.

Szef MicroStrategy twierdzi, że z 22 000 zarejestrowanych osób, ok. 8 000 zrobiło to wyłącznie z intencją wzięcia udziału w jego prelekcji zatytułowanej „Bitcoin for Corporations”. Oznacza to, że 6917 biznesów było zainteresowanych wysłuchaniem wypowiedzi Saylora na temat największej kryptowaluty na świecie i jej rynkowego potencjału.

Michael Saylor: Korporacyjny ewangelista Bitcoin

Liczby dotyczą tylko tych, którzy uczestniczyli w transmisji na żywo. Saylor chce jednak, aby jego przesłanie dotarło do wszystkich. W tym celu otworzył dostęp do swoich wykładów na temat Bitcoin wszystkim zainteresowanym. Do przeglądania i analizy dostępny jest jest również poradnik korporacyjny.

Ambicje Saylora związane z tym wydarzeniem były duże, ale reakcja mogła przerosnąć jego oczekiwania. Jeszcze przed wydarzeniem dyrektor generalny MicroStrategy był zadowolony z „przytłaczającej” reakcji publiczności.

Michael Saylor stał się popularny w kręgu entuzjastów kryptowalut po serii masowych zakupów Bitcoin w ramach swojej strategii korporacyjnej. Ostatnie ważne ogłoszenie dotyczyło 650 milionów dolarów długu na zakup bitcoina. Zgodnie z analizą ryzyka Citi kosztowało to firmę obniżenie ratingu, aczkolwiek wygenerowało setki milionów dolarów zysku.

akcje microstrategy
akcje MSTR; źródło: TheMotleyFool

Oprócz kupowania BTC, Saylor podejmował rozmowy o kryptowalutach przy każdej możliwej okazji. W rzeczywistości tweety o Bitcoinie stanowią około 90% jego dotychczasowych interakcji w 2021 roku.

Jaki wpływ na wzrosty ceny bitcoina miały zakupy Microstrategy?

Działania Michaela Saylora mogły mieć pozytywny wpływ na ekosystem Bitcoin. Z ekonomicznego punktu widzenia, masowe zakupy jego firmy w tak szybkim tempie spowodowały nierównowagę podaży, która wywarła presję na wzrost cen, ponieważ nie było wystarczającej liczby BTC dla pozostałych animatorów rynku.

MicroStrategy była firmą wiodącą na fali inwestycji instytucjonalnych, które pojawiły się w ekosystemie bitcoina w ciągu ostatnich dwóch kwartałów 2020 roku. Inwestycje dużych korporacji, takich jak PayPal, Square, MicroStrategy, Grayscale itp., przyczyniły się do przyspieszenia wzrostu ceny BTC.

link do źródeł – prelekcji z konferencji i bitcoinowego poradnika dla korporacji: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze