Jak radzi sobie PayPal miesiąc po ogłoszeniu bitcoinowych rewelacji?

3 778

12 listopada tego roku PayPal ogłosił start usług opartych o kryptowaluty. Bitcoin bitcoinem, ale jak od tego czasu radzą sobie akcje jednego z największych operatorów płatności na świecie?

Akcje PayPal osiągnęły w poniedziałek rekordowe poziomy. W porównaniu z Nasdaq i szerszym spektrum aktywów notowanych na amerykańskich parkietach, akcje PYPL zyskały od 12 listopada 17%. Dla porównania, skoncentrowany na spółkach technologicznych Nasdaq wzrósł w tym samym okresie około 6,5% a indeks S&P 500 o 3,5%.

wycena akcji PayPal Holdings (PYPL) za ostatnie 3 m-ce;
wycena akcji PayPal Holdings (PYPL) za ostatnie 3 m-ce; źródło: barchart

PayPal a bitcoin

Chociaż ekspozycja PayPal na bitcoinanie jest jedynym katalizatorem jego lepszych wyników, operator zdaje się być dobrze przygotowany do skorzystania na rosnącej popularności zasobów cyfrowych. Niektórzy analitycy spekulowali nawet, że wyższa cena Bitcoin (BTC) może mieć pozytywny wpływ na perspektywy PayPal.

Istnieją również dowody na to, że działania firmy mogą pozytywnie wpływać na cenę bitcoina. Ostatnie dane sugerują, że PayPal mógł zebrać nawet 70% nowo wydobytych BTC w tygodniach poprzedzających uruchomienie nowych usług w USA.

Wzrosty na plecach BTC czy może odwrotnie?

Chociaż szacunki są różne, ankieta przeprowadzona w 2019 roku na grupie 5000 respondentów wykazała, że ​​6,2% Amerykanów powyżej 18 roku życia posiada Bitcoiny. Z ankiety wynika również, że ​​dodatkowe 7,3% planuje zakup BTC po raz pierwszy.

Jeśli wierzyć tym liczbom, kryptowaluty mogą mieć pozytywny wpływ na działalność PayPal, ponieważ coraz więcej osób skłania się ku nowym trendom. Przykładowo, od czasu umożliwienia zakupów BTC, aplikacja Square Cash odnotowała znaczny wzrost przychodów. W rzeczywistości prawie 80% przychodów Cash App w trzecim kwartale pochodziło z opłat pobieranych od kupujących Bitcoin.

Czy to dopiero początek?

Dokładnie od 12 listopada akcje PayPal Holdings (PYPL) zyskały aż 17%. Tego dnia firma uruchomiła platformę handlu kryptowalutami dla klientów z USA.

Jeżeli chodzi o wymiar globalny, PayPal planuje uruchomić swoje usługi kryptowalutowe na początku 2021 r. Dyrektor generalny firmy, Dan Shulman zapewnił, że to tylko kwestia czasu, zanim PayPal zacznie wspierać waluty cyfrowe banku centralnego, czyli CBDC, gdy tylko staną się dostępne.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze