Liczba bitcoinów zmieniających właściciela spada do poziomów z 2015 roku

Krótkoterminowa podaż Bitcoina nadal się kurczy. Liczba BTC zmieniających właściciela spada do poziomów z 2015 roku.

Krótkoterminowa podaż Bitcoina spada do poziomów z 2015 r.

Zgodnie z treścią najnowszego raportu Arcane Research, szok podażowy BTC trwa nadal, ponieważ liczba monet zmieniających właściciela spada do poziomów niewidzianych od 2015 roku.

„Liczba bitcoinów zmieniających właściciela” odnosi się tutaj do wszystkich monet, które zostały ostatnio wydane. Ramy czasowe podaży zależą od przyjętego podejścia, ale wykres w raporcie wykorzystuje metryki podaży w skali 1 i 3-miesięcznej.

Ten wymiar podaży określany jest często jako „krótkoterminowy” – takie monety kojarzone są z traderami, którzy chcą osiągnąć szybkie zyski.

Z drugiej strony, podaż długoterminowa pokazuje liczbę monet, które nie były przenoszone w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a więc wskaźnik jest powiązany z posiadaczami prezentującymi postawę HODL.

A oto jak ostatnio wyglądał wykres dla 3 i 1-miesięcznej podaży btcoina:

krótkoterminiwa podaż bitcoina

Jak pokazuje powyższy wykres, w ciągu ostatniego miesiąca właściciela zmieniło tylko 6,8% podaży w obiegu. Wskaźnik dla metryki 3-miesięcznej wynosi około 15,8%.

1-miesięczna podaż bitcoinów jest obecnie przez cały czas nisko, podczas gdy 3-miesięczna podaż utrzymuje się na poziomach zbliżonych do 2015 roku.

Niedawne ruchy ceny powyżej poziomu 50 tys. USD spowodowały niewielki wzrost podaży w ciągu jednego miesiąca. Było to głównie spowodowane przez ruchy monet wydanych w ciągu ostatnich 1-3 miesięcy.

Tylko krótkoterminowi posiadacze dążący do realizacji zysków przenieśli swoje BTC w tym okresie. Oznacza to, że długoterminowi posiadacze nie przenieśli swoich monet podczas ostatnich wzrostów i czekają na dalszy wzrost ceny BTC. Niska podaż krótkoterminowa może zatem okazać się sygnałem pro wzrostowym w odniesieniu do ceny.

A propos ceny…

W chwili pisania tego tekstu cena bitcoina utrzymuje się nieco powyżej 48 000 USD., co oznacza wzrost o 4,7% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniego miesiąca kryptowaluta zyskała na wartości 4,8%.

Poniższy wykres przedstawia trend ceny cyfrowej monety w ciągu ostatnich trzech miesięcy:

wykres ceny bitcoina
wykres ceny bitcoina; źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze