Kurs bitcoina tańczy na granicy 50 000 USD | Co na to „wieloryby”?

5 101

Dane Coinbase sugerują, że z powodu akumulacji wielorybów, kurs bitcoina może spaść nawet do 44 tysięcy dolarów.

Według Tradingview powołującego się na ceny Coinbase, BTC spadł do około 46 800 USD, po czym ponownie odbił ponad 50 000 USD podczas wtorkowej sesji azjatyckiej.

Ten ruch doprowadził, w ciągu kilku godzin, do likwidacji pozycji o wartości ponad 9000 USD, ponieważ kaskada lewarowanych pozycji została zrealizowana na giełdach takich jak Kraken.

Po błyskawicznym krachu przyszły wzrosty, aczkolwiek cena BTC spadła o 14% w porównaniu z weekendowym maksimum, które wyniosło 58 250 USD.

Efekt „Coinbase Premium”

Wiadomo, że amerykańska giełda i jedna z największych na świecie platform, która niedawno wprowadziła staking ETH 2.0, ma premię tam, gdzie ceny różnią się od innych. Premia to różnica między ceną Coinbase Pro w USD a ceną na Binance wyrażoną w odniesieniu do Tether. Wyższa premia oznacza, że wieloryby Coinbase gromadzą bitcoiny pomimo wysokiej ceny.

Według CryptoQuant, premia Coinbase spadła do najniższego poziomu w historii – 1020 USD, po czym ponownie wzrosła do + 486 USD.

Dyrektor generalny CryptoQuant, Ki Young Ju, skomentował, że wieloryby gromadzą się, co oznacza, że ceny prawdopodobnie nie spadną znacznie niżej, jako że Coinbase jest jednym z największych czynników napędzających rynek.

Dane CryptoQuant pokazują również, że premia wzrosła do +77 USD, gdy bitcoin po raz pierwszy przekroczył 20 000 USD w połowie grudnia. Kiedy BTC po raz pierwszy osiągnął 30 000 USD, premia wyniosła + 160 USD i wzrosła do 174 USD, gdy acyfrowe aktywo po raz pierwszy przekroczyło wycenę 40 000 USD.

Instytucjonalny HODL

CryptoQuant wnioskuje, że wieloryby mają tendencję do realizowania zysków w chwili, gdy traderzy detaliczni są na rynku (co zwykle ma miejsce w pobliżu szczytów na rynku byka). Dodał jednak, że inwestorzy instytucjonalni, którzy ostatnio zwiększali salda swoich portfeli, zachowują się jak hodlerzy i wydaje się, że ich intencją pozostaje zachowanie cyfrowych zasobów przy sobie jako zabezpieczenie przed inflacją:

„Wiele amerykańskich instytucji kupuje bitcoiny za pośrednictwem Grayscale (GBTC), a nawet zapewnia GBTC premium. Nasi użytkownicy często używają tego wskaźnika jako pozytywnego sygnału”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze