Kurs bitcoina | Ponad 1000 USD w górę w 24h

Dzień zysków na bitcoinie. Król kryptowalut notuje wzrost przekraczający 1000 USD w przeciągu ostatnich 24 godzin. Co czeka nas dalej?

Bitcoin 12% w górę

Kurs bitcoina poszybował dzisiaj o ponad 1000 $ w górę. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji największa kryptowaluta wyceniana jest na blisko 8730 USD. Co ciekawe, w tym momencie niewiele wskazuje na to, aby wzrosty miały się zatrzymać.

kurs BTC USD od TradingView

Zaledwie kilka dni temu analitycy byli sceptyczni mówiąc, że wzrostowy, tygodniowy ruch bitcoina może zostać nagle stłumiony przez ważny opór na poziomie około 8500 USD.

To najlepszy dzień dla bitcoina od wielu miesięcy

Dość długo bitcoin kazał czekać nam na taki rajd.

Bitcoin odzyskał straty po spektakularnej, blisko 50% wyprzedaży z połowy marca, kiedy to rynki spadły do 15-miesięcznego minimum poniżej 4000 USD. Zyski BTC od początku roku stanowią obecnie wyzwanie dla złota, które pozostaje niepokonane w kategorii aktywów makro.

Jak zauważył między innymi analityk Squeeze, luka w kontraktach futures CME na bitcoin na poziomie 9 125 USD może okazać się kolejnym krótkoterminowym celem byków.

To dobry czas nie tylko dla bitcoina. Wszystkie czołowe kryptowaluty podążyły dzisiaj jego śladem:

źródło: coin360

Jak myślicie? Co czeka nas dalej?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze