1,5 miliona portfeli zasilonych BTC na poziomie 8000 USD, może stanowić dla byków niemały problem

Najbliższy poziom oporu na wykresie BTC to teraz niemały problem dla byków. 8000 USD to miejsce odrzuceń dalszego rajdu ceny. Dodatkowo, kupujący pozostają w dużej mierze niezadowoleni z siły ostatnich wzrostowych ruchów kryptowaluty...

Analiza on-chain wskazuje, że przełamanie powyżej 8000 USD może okazać się większym wyzwaniem, niż się wydaje. Dlaczego? Na tym poziomie blisko 1,5 miliona portfeli zakupiło BTC.

Bitcoin w obliczu spadków?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs bitcoina znajduje się nieco poniżej 7 700 USD. Oznacza to niewielki spadek z dziennych maksimów wynoszących około 7800 USD, które zostały ustalone jeszcze dzisiaj.

wykres BTC USD od TradingView

Poziom 8 000 USD może okazać się trudny do przebicia. Znaczna liczba inwestorów, którzy kupili BTC za 8 000 USD przed marcowymi spadkami do 3 800 USD, może mieć teraz ochotę sprzedawać na progu rentowności.

Dane IntoTheBlock pokazują, że jest to jak najbardziej realny scenariusz:

Analiza techniczna potwierdza, że ​​8 000 USD może spowodować intensywną wyprzedaż BTC

Niektórzy uważają, że bitcoin może osiągnąć 8000 USD, a następnie spotkać się z odrzuceniem, które doprowadzi do jeszcze głębszych spadków:

„BTC – Nic się nie zmieniło. Najprawdopodobniej zwiększę jutro zakres moich longów. Ten spadek będzie soczysty”:

Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Zachęcamy do komentowania.

PS. Wszystkich zainteresowanych sytuacją techniczną na rynku bitcoina zachęcamy do rzucenia okiem na wczorajszą analizę Jurka S.:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Analiza Techniczna BitcoinBitcoinBTC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz