Analiza Techniczna Kryptowalut 27-04-2020 | BTC, ETH, TRX, BNB

Analiza Techniczna Kryptowalut 27-04-2020! Zapraszam do lektury! – Jurek S.

Jak co tydzień rozpocznę od wyników ankiety na profilu Altcoin Polska. W pierwszej trójce znalazły się; ETH, TRX i BNB. Przypominam, że każdy z Was może raz w tygodniu zagłosować na walor, który ma zostać przeanalizowany.

BTC:

Zarówno Bitcoin, jak i pozostała cześć rynku kryptowalut, to praktycznie realizowanie scenariusza z ubiegłych tygodni. Scenariusza, w przypadku którego moja wiedza na temat analizy technicznej podpowiada tylko jedno. Obserwuj…

Od 13 marca trwa lokalny trend wzrostowy, który nie przyjął jeszcze czytelnej struktury pięciofalowego impulsu, ani czytelnej struktury trójfalowej korekty. Bez wątpienia buduje się jedno z dwóch wymienionych. Trwający, póki co, od czerwca 2019r. trend spadkowy nakazuje zakładać, że obecny ruch ceny będzie raczej korekcyjny niż impulsowy. Patrząc na wykres z bliska na interwale 4 godzinowym widać wyraźnie, że cena dwukrotnie odbiła się od zielonej linii trendu wzrostowego, która jest właśnie testowana po ostatnim przebiciu.

Zbiega się to idealnie z poziomem 57,5 Fibo, czyli możliwym dla zatrzymania płytkiej fali A. Jest to potencjalne miejsce z którego cena mogłaby zawrócić. I teraz znowu powtórzę jedną z moich zasad. To, że znajdujemy się na poziomie możliwym do zawrócenia ceny, nie oznacza, że cena zawróci. Minimum jakie muszę otrzymać od rynku, to reakcja dużego kapitału na wskazany poziom. Czekam na pojawienie się podaży w postaci formacji spadków na dużym interwale. Dopiero w takiej sytuacji będę mógł uznać, iż poziom był wystarczający, żeby zatrzymać wzrosty. Przeciwko zatrzymaniu działa wskaźnik RSI, który pokazuje jeszcze siłę do wzrostów. Wiedząc, że ruch ceny może być trójfalowy ( A, B, C ) muszę pamiętać, że RSI może „skończyć się” dopiero na Fali C, dlatego teraz wystarczy mi jedynie interwał 4H.

Wykres BTC od Trading View giełda Coinbase H4
Co więcej?

Dodatkowo, warto zauważyć, że retest linii trendu trwa idealnie na giełdach kryptowalut, zarówno w parze do USD jak i USDT. Miał też już miejsce na rynkach Forex. Jednak w tym przypadku sama linia trendu nie jest idealna, ponieważ zgodnie z metodologią mogła zostać poprowadzona po dołku z dnia 25 marca 2019r. lub po dołku z dnia 18 grudnia 2019r. ( aktualizacja linii trendu).

Wykres BTC od Trading View giełda Bitfinex D1

Podsumowując. Z poprzednich „poniedziałków” wiemy, że analiza długoterminowa ostrzega nas przed atakiem na dołek z poziomu ok. 3900 USD ( 13 marca 2020r. ) Nad ceną zarówno duży OVB, jak też wierzchołek z 13 lutego 2020r., wraz z linią trendu spadkowego, nie zostały osiągnięte, przez co trzeba szanować trwający trend spadkowy. Cena znajduje się pomiędzy ważnymi poziomami, bez wyraźnej struktury, dlatego dla mnie wniosek jest prosty. Obserwuj-nie handluj-czekaj!

ETH:

Ethereum przypomina mi trochę pustynię. Wokół ceny nie znajduje się za wiele punktów odniesienia, które mogły by pomóc w przeprowadzeniu sprawnej analizie technicznej. Oczywiście, znalazłoby się parę wsparć i oporów, jednak same wsparcia i opory to jeszcze nie analiza techniczna.

W takiej sytuacji rozwiązania są dwa. Należy spojrzeć na ETH przez pryzmat wyższego interwału. Drugie rozwiązanie to wspomóc się wykresem BTC, ponieważ, gdy Bitcoin zwróci, Etherum zrobi dokładnie to samo. Ewentualnie pomocny może być wykres ETH/BTC, ale coiny w parze do BTC analizujmy w cotygodniowych nagraniach wideo. Analizując ETH w stosunku do ubiegłego poniedziałku, pozwoliłem sobie przestawić oznaczenie …c A powyżej wybitego wierzchołka i będę tak robił za każdym razem, gdy cenie uda po raz kolejny pokonać wierzchołek w trwającym, lokalnym trendzie wzrostowym. Ponadto widać, że cena poradziła sobie z lokalną linią trendu spadkowego wykonując retest po przebiciu, co świadczy o kontynuowaniu trendu wzrostowego. Czekam na pojawienie się podaży, a następnie overbalance’u ostatnich wzrostów.

Wykres ETH/USD od Trading View

TRX:

Wykres TRX od szczytu z 30 kwietnia 2018r. ( 2 lata !) jest całkiem czytelny. W ramach trwającego trendu spadkowego, struktury pięciofalowe, zarówno ta duża (I, II, III, IV, V), jak i wewnętrzna fali V ( i, ii, iii, iv, v ) w każdym przypadku wybiły dołek fali piątej. Wyjątkiem co do czytelności jest ostatni overbalance pomocniczy, który zwiastował odwrócenie trendu, lecz to nie nadeszło.

Dodam, że podobna sytuacja związana z overbalancem miała miejsce w dużej części rynku kryptowalut. Być może odpowiednią hipotezą na ten punkt zwrotny jest fakt, że wszystkie kryptowaluty potrzebowały ostatniego, gwałtownego ruchu ceny w dół, żeby pozamykać swoje struktury falowe…W tym przypadku analiza falowa wygrała z overbalancem, a także zieloną linią lokalnego trendu wzrostowego, która bez trudu została przebita. Wszystko po to, żeby dokończyć pełnych 5 fal….

Wykres TRX/USD od Trading View – stara wersja analizy.
Po wykonaniu aktualizacji wykresu:

Analizując TRX tylko po strukturze falowej, która jak widać jest bardzo dobrze realizowana w tym tokenie można założyć, iż nawet w trendzie spadkowym, po pełnych 5 falach powinna nadejść korekta wzrostowa ceny. Istotne teraz będzie to, żeby wyznaczyć punkt zwrotny.

Wyznaczyć punkt to w tym przypadku dość śmiałe stwierdzenie. Tutaj też analiza polega na obserwacji. Należy obserwować zachowanie ceny. W ostatnim dołku nie dostaliśmy wyraźnej formacji odwrócenia trendu przy relatywnie niskim poziomie wskaźnika RSI. Dlatego też należy brać pod uwagę ryzyko, iż poziom ostatniego dołka tj ok 0.007 USD może zostać wybity. Co innego, gdyby cena poradziła sobie z osiągnięciem nowo wyznaczonego ovb pomocniczy wraz z wierzchołkiem iv. Ostatecznym potwierdzeniem zawrócenia byłoby pokonanie poziomu dużego ovb, wraz z wierzchołkiem IV.

Oczywiście poziomy ovb zmienią się, jeśli cena zgodnie z długoterminowym trendem wybije dołek z dnia 13 marca 2020. Podsumowując, spodziewam się mocnego wzrostu ceny w wyraźnym ruchu trójfalowym do min. 50% spadków od kwietnia 2018r. Jednak do tej pory nie otrzymałem od rynku potwierdzenia, że trwające spadki zostały zakończone.

Wykres TRX/USD od Trading View – po aktualizacji analizy.

BNB:

Wiem, że obecnie giełda Binance jest uważana za powiedzmy, dominującą na rynku krypto. Stąd Wasze cotygodniowe zainteresowanie ich tokenem tj. BNB. Rozumiem to i szanuję. Dlatego mimo, że analizowałem ten coin w ubiegłym tygodniu oraz dwa tygodnie temu, dziś też nie go zabraknie w analizie 🙂

Poza spostrzeżeniami zawartymi we wcześniejszych analizach, dziś na interwale czterogodzinnym, poprowadziłem dodatkowo kilka linii trendu wzrostowego dla trwających od 13 marca lokalnych wzrostów ceny. Niestety wniosek, jaki wyciągnąłem z tego zabiegu, jest jeden. Trend zdecydowanie zwalnia. Każda kolejna linia jest niżej od poprzedniej. Ponadto, za każdym razem po przebiciu, cena bardzo czytelnie testuje linie z drugiej strony. Po takim zachowaniu można spodziewać się zmiany kierunku.

Analizy innych kryptowalut dają mi przekonanie, że BNB jest w pewien sposób spójne co do kierunku podążania ceny. Podsumowując. Długoterminowo, co wynika z poprzednich analiz BNB będzie zaliczać swoje szczyty. Jednak zanim to się wydarzy, jest dużo niezdecydowania w rynku, brak tez dynamiki ruchów. BNB od początku zmiany trendu długoterminowego na spadkowy, dało na prawdę wiele sygnałów co do słabości tego trendu. Wszystko to wskazuje, że minimalnie czego się spodziewam w najbliższym czasie to korekta (spadkowa) ostatnich wzrostów. Mniej prawdopodobny jest false brak ostatniego dołka. „Mniej prawdopodobny” oznacza, że jest nadal możliwy do wykonania.

Wykres BNB/USD od Trading View

Na dziś to już wszystko.

Zachęcam Was do udziału w cotygodniowej ankiecie. Zapraszam również do studiowania publikacji mojego redakcyjnego kolegi – Stokarza. Wszystkie jego teksty znajdziecie TUTAJ.

Jeśli chcecie być na bieżąco informowani o nowych nagraniach analizy technicznej w formie wideo, zachęcam do subskrybowania kanału YouTube – Bithub .pl

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Analiza TechnicznaBinance CoinBitcoinEthereumTRON
Komentarze (0)
Dodaj komentarz