Analiza Techniczna Kryptowalut 20-04-2020 | BTC, BTC.D, ETH, LINK, BNB

Oto przed Wami – Analiza Techniczna Kryptowalut 20-04-2020!

Na wstępie przypominam i zachęcam do udziału w ankiecie, którą publikujemy raz w tygodniu. Ankieta ma za zadanie wyłonić kryptowaluty, które zostaną przeanalizowane. W tym tygodniu, w pierwszej trójce znalazły się:

Dużo propozycji do analizy znalazło się pod ostatnim nagraniem wideo. Są to min. Siacoin, IOTA, Matic, ADA, REN, Aeve(LEND), LSK, Zcash, BSV, BTG, BCH, Link, CHZ. Taką ilość będę musiał rozłożyć na minimum dwa kolejne nagrania wideo 🙂

A teraz zaczynamy analizę!

BTC:

W długim terminie analiza pozostaje bez zmian od poprzednich publikacji. Należy uszanować trwający od czerwca 2019r. trend spadkowy, a ostatnie wzrosty traktować jako korektę wcześniejszego impulsu spadkowego. Przyglądając się bliżej wymienionej korekcie, widzimy zakończoną formację klina zwyżkującego oraz wzrosty ceny, być może nadal jako retest zakończonej formacji.

Cena najwyraźniej ma jeszcze siłę rosnąć i potwierdza to wskaźnik RSI, zarówno w interwale D1 i H4. Nie trzeba być ekspertem, żeby dostrzec, iż na wykresie brakuje dynamiki i zmienności ruchów (co na ogół potwierdza ruch korekcyjny). Nadal uważam, że wzrost od dołka z 13 marca nie posiada wyraźnej trójfalowej struktury, co utwierdza mnie w przekonaniu, że korekta jeszcze się nie skończyła. Spoglądając jeszcze bliżej na wykres, dopóki lokalny szczyt oznaczony jako [A] nie zostanie przebity, wyznaczone przeze mnie strefy popytu, które znajdują się poniżej, pozostaną aktualne. Podsumowując, obserwuję zachowanie ceny. Sprawdzam, czy trzyma się mojego scenariusza. Obecnie nie podejmuję żadnych decyzji handlowych.

Wykres BTC od Trading View

BTC.D:

W analizie dominacji bitcoina pozwoliłem sobie nanieść na wykres oznaczenie struktury korekcyjnej ABC, co ma uwydatnić trójfalowy ruch korekcyjny. Przeciwko zakończeniu korekty działa trwający trend spadkowy, oznaczony strzałkami czerwonymi.

Jednak sygnałem do zakończenia ruch korekcyjnego jest wykonany overbalance, którego szczyt oznaczyłem jako 1. Jeśli moje założenia są poprawne, cena zareaguje na zielonej linii trendu wzrostowego, budując falę [A].

Dodatkowo RSI z interwału D1 zbliża się do magicznych 30%. Dopiero wyjście ceny ponad ostatnie wierzchołki oraz linię trendu potwierdzi mój scenariusz. Podsumowując, wzrosła przewaga na realizację scenariusza, gdzie BTC umacnia się do pozostałych altcoinów. Jednak ta przewaga to dopiero ok. 60%. Będę ją zwiększał, gdy cena odpowiednio zareaguje na poszczególnych przystankach.

Wykres BTC.D od Trading View

ETH:

Ethereum podąża (trendowo) w ślad z BTC. Po nieznacznej reakcji ceny na poziom 41,4 Fibo otrzymaliśmy wzrosty, które przebiły lokalną linię trendu spadkowego. Na wykresie można dostrzec wykonany retest omówionej linii, co jest sygnałem do wzrostów.

RSI, podobnie jak w BTC, pokazuje jeszcze zapas siły do wzrostów. Obecnie cena dotarła do 50% ostatnich spadków i tu też brakuje formacji świecowej, która potwierdzałaby zawrócenie. Cóż, jeśli takim ruchem cena dotrze do wyższych poziomów jak 61,8 czy 66,7, to raczej nie będzie to koniec wzrostów, które dotrą do minimum 70,7. Przedtem jest jeszcze poziom 57,7, który mógłby zatrzymać cenę. Nie wróżę z fusów. Czekam i obserwuję, aż rynek potwierdzi mi zatrzymanie przez wyrysowanie formacji spadków na dużym interwale. Do tego czasu jedynie obserwuję….Jak snajper, ukryty za ekranem własnego komputera 🙂

Wykres ETH/USD od Trading View

PS: uwaga, jeśli przed jakimś oznaczeniem stawiam trzy kropki, należy to rozumieć jako ruch, który jeszcze się nie zakończył i nadal trwa.

LINK:

Link należy do walorów tzw. podwyższonego ryzyka. Oczywiście podstawowa emocja na rynkach finansowych, jaką jest chciwość, mocno przykuwa uwagę wielu krypto zwolenników.

Cena zareagowała dość mocno w oznaczonej podczas poprzedniej analizy strefie popytu zaliczając poziom 70,7 Fibo, krzyżujący się z poprzednim wierzchołkiem oznaczonym linią przerywaną. Jednak klaster geometryczny, zbiegający się z linią trendu wzrostowego znajduję się piętro niżej na poziomie 78,6 Fibo, również w strefie.

Jak zinterpretować taką sytuację? Jeśli dodać do siebie dwa czynniki, tzn. fala …C jest jednym ciągłym swingiem spadkowym, bez wyraźnej struktury oraz to, że Link ma wysoką zmienność, można założyć, że cena mimo imponujących ostatnio wzrostów nie zakończyła jeszcze fali C. Fala C jako trójfalowy ruch jeszcze raz zejdzie do oznaczonej kolorem żółtym strefy popytu.

Uznam swoją analizę za niepowodzenie, jeśli Link wyjdzie powyżej szczytu oznaczonego jako cB. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie wg mnie zatrzymają się obecne wzrosty (?), to odpowiedz brzmi; nie wiem. Oczekuję, podobnie jak w BTC i ETH, świecowej formacji spadków na dużym interwale,przy wysokim RSI. Na tyle pozwalają mi w tej sytuacji moja wiedza i doświadczenie.

Wykres LINK/USD od Trading View

BNB:

Długoterminową analizę BNB możecie znaleźć tutaj. Dlatego jedyne, co wykroczy poza poprzednio opisaną sytuację to sprawdzenie ujęcia krótkoterminowego. Mamy do czynienia z trwającym trendem wzrostowym.

Na początku należy przypomnieć, że jest to trend w ramach trwającej, jak w innych walorach, korekty wzrostowej. Tym samym potwierdza się to z brakiem czytelnej struktury falowej tego ruchu. Gdy staram się określić ostatni wzrost jako pięcifalowy impuls to jest to możliwe, jednak buduje się struktura klinowa, która raczej jest tożsama z kończącym się trendem a nie takim, który miałby się dopiero rozpocząć.

I znowu, skoro struktura jest zbyt nieczytelna, należy poczekać na dorysowanie się kolejnych świec lub przyjąć, że błędnie określiliśmy trend i zamiast na siłę szukać struktury impulsowej, założyć korektę ABC. To wskazywałoby nowe Low. Zgodnie z zasadą HOT or NOT, pozostaje jedynie obserwacja BNB. Choć zwolennicy wsparć i oporów dostrzegą swój poziom w okolicach 17,5 USD, czyli jest jeszcze potencjał do wzrostu ceny 🙂

Wykres BNB/USD od Trading View

Na dziś to już wszystko.

Zapraszam do subskrybowania kanału You Tube – Bithub.pl na którym raz w tygodniu dostajecie więcej analiz kryptowalut. Dodatkowo, istnieje możliwość interaktywnej komunikacji w formie komentarzy.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Binance CoinBitcoinChainLinkdominacjaEthereum
Komentarze (0)
Dodaj komentarz