Przeglądana kategoria

Analizy

Analizy kryptowalut i tradycyjnych rynków finansowych: indeksów i akcji spółek oraz wiele innych. W tej kategorii znajdują się obszerne, cykliczne analizy natury technicznej i fundamentalnej.

Analizy na Bithub przygotowują znani i cenieni praktycy rynku. Angażują się oni w śledzenie ruchu cen poszczególnych walorów – cyfrowych i tradycyjnych. Nasze analizy cieszą się dużym uznaniem wśród społeczności traderów i inwestorów.

W finansach analiza techniczna jest metodologią analityczną służącą do prognozowania kierunku cen poprzez badanie przeszłych danych rynkowych. Dotyczy to przede wszystkim ceny i wolumenu. Wiele takich samych narzędzi analizy technicznej wykorzystuje ekonomia behawioralna i analiza ilościowa. Skuteczność zarówno analizy technicznej, jak i fundamentalnej jest kwestionowana przez hipotezę efektywnego rynku. Zgodnie z tą hipotezą, ceny na giełdzie są zasadniczo nieprzewidywalne.

Analizy z tej kategorii nie są poradami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są też poradami inwestycyjnymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). Dotyczy to także rozporządzeń, które uchylają dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego. Nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.