Przeglądany tag

Analiza Techniczna

Analiza techniczna jest sposobem badania i przewidywania ruchów cen na rynkach finansowych za pomocą historycznych wykresów cen i statystyk rynkowych. Opiera się na założeniu, że jeśli trader może zidentyfikować wcześniejsze wzorce rynkowe, może stworzyć dość dokładne prognozy przyszłych trajektorii cen.

Jest to jedna z dwóch głównych szkół analizy rynku, druga to analiza fundamentalna. Podczas gdy analiza fundamentalna koncentruje się na „prawdziwej wartości” składnika aktywów, przy uwzględnieniu zarówno znaczenia czynników zewnętrznych, jak i wartości wewnętrznej, analiza techniczna opiera się wyłącznie na wykresach cen składnika aktywów. Jest to wyłącznie identyfikacja wzorców na wykresie, która służy do przewidywania przyszłych ruchów.

Zobacz wpisy z sekcji analizy technicznej na Bithub.