Przeglądany tag

Analiza Techniczna Bitcoin

Analiza techniczna bitcoin to metodologia badania i przewidywania ruchów cen na wykresie wiodącej kryptowaluty – bitcoina (BTC). Taka analiza opiera się na obserwacji historycznych wykresów cen i statystyk rynku. Analiza techniczna bitcoin opiera się na założeniu, że jeśli jest mozliwa wcześniejsze wzorce rynkowe, może także stworzyć dość dokładne prognozy przyszłych trajektorii cen.

Jest to jedna z dwóch głównych szkół analizy rynku bitcoina. Inna to analiza fundamentalna. Analiza fundamentalna uwzględnia w badaniu zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wartość wewnętrzną cyfrowego aktywa. Analiza techniczna Bitcoina opiera się natomiast wyłącznie na wykresach cen składnika aktywów. Jest to wyłącznie identyfikacja wzorców na wykresie, która służy do przewidywania przyszłych ruchów.

Zobacz wpisy z sekcji analizy technicznej na Bithub.https://bithub.pl/analizy/