Kolejna giełda (AAX) wstrzymuje wypłaty. Oficjalnie FTX nie jest powodem

Upadek FTX wywarł duży wpływ na rynek kryptowalut. Bitcoin osiągnął nowe lokalne minima i spadł poniżej 16 000 USD. Później obserwowaliśmy krótkotrwałe wzrosty, po których nastąpiły spadki. Obecnie kurs utrzymuje się poniżej poziomu 17 000 USD. Spadki obserwujemy także na Etheruem – kryptowaluta utrzymuje się poniżej poziomu 1300 USD.

Upadek FTX może mieć także duży wpływ na całą branżę kryptowalut. W jednym z poprzednich artykułów można znaleźć sieć podmiotów, które były powiązane z FTX. Dlatego upadek tego podmiotu może wywołać efekt domina, który wpłynie na całą branżę.

Teraz wszelkie wstrzymania wypłat będą budzić większe emocje niż zwykle. Dlatego branża krypto patrzy na informacje AAX, która zawiesiła wypłaty.

AAX wstrzymuje wypłaty, ale oficjalnie powodem nie jest upadek FTX

13 listopada pojawiły się informacje, że giełda AAX wstrzymuje wypłaty z powodu aktualizacji systemu. Użytkownicy zaczęli otrzymywać aktualizacje, że aktualizacja trwa dłużej niż zwykle, co może opóźnić wypłaty.

W związku z niedawnymi wydarzeniami dotyczącymi FTX pojawiły się uzasadnione obawy o niewypłacalność. i AAX podzieli losy BlockFi. Jednak oficjalny komunikat informuje, że wstrzymanie wypłat jest spowodowane naprawą usterki w aktualizacji systemu.

Przyczyną awarii ma być system u zewnętrznego dostawcy usług, który miał doprowadzić do nieprawidłowego naliczania sald u części użytkowników. Żeby zapobiec nieprawidłowościom, wypłaty mają zostać wstrzymane na 7 do 10 dni – podaje CoinTelegraph.

Natomiast Ben Caselin (wiceprezes AAX) zapewnia, że konserwacja ma na celu eliminację luk w zabezpieczeniach i należy poczekać na oficjalne ogłoszenie:

Z całą pewnością nie jest to dobry czas na awarię systemu. Wstrzymanie wypłat kolejnej giełdy nasili głosy zachęcające do wypłat środków z giełd i trzymania ich na własnych portfelach. A z kolei takie nastroje mogą napędzić dalsze spadki cen kryptowalut.

Ponadto upadek FTX z pewnością osłabił wiarygodność giełd kryptowalut, przez to zapewnienia, że wstrzymanie wypłat jest spowodowane pracami konserwacyjnymi dla wielu osób nie jest wiarygodne.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze