Jutro wygasają bitcoinowe opcje o wartości 1,1 mld USD | Kto na tym skorzysta?

23 351

Czy niedźwiedzie mają realną szansę na odwrócenie trendu?

Kontrakty na opcje bitcoinowe umożliwiają traderom kupowanie BTC po ustalonej cenie. Kontraktami można handlować przez cały miesiąc, zazwyczaj do ostatniego piątku, co oznacza, że ci, którzy je kupili, mogą poczekać do ostatniej chwili, aby zobaczyć, jak zmieni się cena. Skorzystać z opcji lub sprzedać ją komuś innemu mogą w dowolnym momencie. Jeśli tego nie zrobią, opcja wygasa…

W zeszłym tygodniu, gdy cena bitcoina przekraczała 68 000 dolarów, byki miały przewagę 715 milionów dolarów, aczkolwiek ostatnie price action zdaje się dawać niedźwiedziom nadzieję na to, aby wywrócić sentyment rynku do góry nogami.

To nie jest „łatwy” tydzień dla traderów opcji

Gdy cena bitcoina wzrosła 10 listopada do 69 000 USD, byki były w euforii. Osiągnięty wówczas w ciągu 5 dni wzrost o 14,5% oznaczał, że w dniu wygaśnięcia opcji (12 listopada) czekało na nie 715 milionów dolarów zysku.

Jednakże 9% spadek ceny (16 listopada) stanowił pewne zaskoczenie zwłaszcza, że większość opcji kupna z 19 listopada została umieszczona na poziomie 66 000 USD lub wyższym.

Co więcej, SEC odrzuciła wniosek VanEck o uruchomienie ETF spot na BTC. Rynek doświadczył też turbulencji związanych z podpisem, który Joe Biden złożył pod ustawą infrastrukturalną, nakładającą na firmy związane z kryptowalutami bardzo szerokie obowiązki w zakresie sprawozdawstwa z działalności i zwiększone obowiązki podatkowe.

Kto skorzysta na piątkowym (19.11) wygaśnięciu opcji?

Biorąc pod uwagę powyższy scenariusz, byki prawdopodobnie będą żałować braku bardziej konserwatywnych zakładów na wygaśnięcie opcji o wartości 1,1 miliarda dolarów z 19 listopada.

opcje bitcoin
liczba otwartych pozycji na rynku opcji BTC z terminem wygaśnięcia 19 listopada 2021 r.; źródło: link

Oto cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju wydarzeń. W zależności od ceny wygaśnięcia, liczba aktywnych kontraktów opcji kupna i sprzedaży jest różna:

  • Od 58 000 USD do 60 000 USD: 10 opcji call (kupno) w porównaniu do 3840 opcji put (sprzedaż). Wynik netto to 220 mln USD na korzyść opcji put.
  • Od 60 000 USD do 62 000 USD: 910 opcji call w porównaniu do 1950 opcji put. Wynik netto to 60 mln USD na korzyść instrumentów nastawionych na sprzedaż.
  • Od 62 000 USD do 64 000 USD: 2030 opcji call w porównaniu do 940 opcji put. Wynik netto to 70 milionów dolarów na korzyść opcji kupna.
  • Powyżej 64 000 USD: 2920 opcji call w porównaniu do 240 opcji put. Wynik netto to 175 milionów dolarów na korzyść instrumentów call.

Trzeba podkreślić, że powyższe, nadmierne uproszczenie nie uwzględnia bardziej złożonych strategii inwestycyjnych.

Przykładowo, trader mógłby sprzedać opcję put, skutecznie zyskując pozytywną ekspozycję na bitcoin powyżej określonej ceny. Nie ma jednak (niestety) prostego sposobu na oszacowanie wpływu tego efektu.

Aby odwrócić rozwój wydarzeń, byki potrzebują wzrostu ceny

Jedynym sposobem, aby byki zarobiły znacząco po jutrzejszym wygaśnięciu, zdaje się wzrost ceny bitcoina powyżej 64 000 USD. Jeśli obecny, krótkoterminowy, spadkowy sentyment zwycięży i cena BTC zbliży się do 58 000 USD, niedźwiedzie mogą osiągnąć zysk w wymiarze 220 milionów dolarów.

źródło grafiki tytułowej: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze